Palu wil meer kansen voor aankomende arbeider en startende ondernemers

Ook dit jaar weer zullen tussen de 5.000 en 7.000 jongeren de school verlaten. Op dit moment is er niemand die een zinnig woord kan zeggen over hoe deze jongeren aan betaald werk zullen komen. We moeten als samenleving nadrukkelijk voorkomen dat er straks weer zoveel mensen bijkomen zonder enig toekomstperspectief. Op deze 1 mei dag van 2019 willen wij vanuit de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (Palu) daarom aangeven dat het mogelijk, maar vooral noodzakelijk is om meer eerlijke kansen te creëren voor de aankomende arbeider en de startende ondernemer.
We kennen de situatie die zich straks waarschijnlijk zal voordoen al vanaf de eerste dagen van onze politieke partijen. Toen al wist men niet wat te doen met al de jongeren die van school kwamen. Politici waren toen zelfs meer dan nu erg gericht op het buitenland, waardoor er in het beleid weinig aandacht was voor de ontwikkeling van de Surinaamse ondernemer. Het gemakkelijkst was het om dan maar om een job bij de overheid voor de jonge Surinamer te ‘regelen’, zoals dat toen al heette. Geen van die politieke partijen hield er rekening mee dat de ongeremde uitbreiding van het overheidsapparaat uiteindelijk een ‘hebi’ zou worden, waar wij niet zo gemakkelijk meer vanaf zouden komen.
Ook voor de jongere, die op deze manier bij de overheid terechtkomt, is dit zelden een zegen. Hij of zij heeft dan wel een vast inkomen, maar omdat er vaak genoeg geen enkele prestatie wordt gevraagd, stopt de ontwikkeling van deze jonge ambtenaar precies op dat punt, de uitzonderingen daar gelaten. Dit is natuurlijk niet goed voor de jongere zelf, maar zeker ook niet voor Suriname als geheel. Vandaar dat de Palu op deze 1 mei 2019 meer aandacht vraagt voor de jongere die richting arbeidsmarkt gaat.
In de tijd waarin we nu leven, is het ondernemerschap veel meer in trek dan vroeger. Maar los daarvan is het ook van belang om productiegerichte ondernemers te stimuleren, willen we Suriname op een hoger niveau krijgen. Het is daarom jammer dat de overheid nog steeds te weinig doet om de aankomende ondernemer van dienst te zijn. Zo zou de overheid voor de technische beroepen bijvoorbeeld werkhallen, energie, financiering, administratieve begeleiding en dergelijke beschikbaar kunnen stellen. Daarmee zou de beginnende ondernemer de gelegenheid krijgen om te groeien. Soortgelijke voorzieningen zouden ook kunnen worden getroffen voor andere beroepen. Jammer genoeg werkt het in Suriname niet zo.
Een grote bottleneck blijft natuurlijk dat we nog steeds allerlei mensen opleiden zonder te weten of er morgen werk voor ze zal zijn. Daarom pleit de Palu er al jaren voor om gezamenlijk na te denken over onze toekomst en te besluiten waar wij als Surinamers met dit land naartoe willen. En omdat we een kleine economie hebben, moet het niet zo moeilijk zijn om een paar projecten uit te werken die de meeste sectoren van onze economie kunnen aanjagen. Dan weten we bijvoorbeeld ook beter wat voor soort onderwijs en vakopleidingen we nodig hebben. Daarmee kunnen we vervolgens ook meer garantie geven aan al die jongeren die elk jaar van school komen.
De Palu pleit daarom sterk voor een progressieve aanpak. Namelijk om samen met anderen ideeën te ontwikkelen voor een toekomst, waarin alle Surinamers gelijke kansen krijgen om zich ten volle te kunnen ontplooien, individueel en gezamenlijk. De partij nodigt op deze 1 mei dag van 2019 iedereen uit om daarin bij te dragen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: