Jogi: ‘Binnenkort kom ik met nog meer informatie’

Frontfoto2 copy (Copy)De assembleeleden Mahinder Jogi (VHP) en Carl Breeveld (DOE) hebben president Desi Bouterse vragen gesteld over werkrekeningen die het ministerie van Financiën heeft geopend bij de Surinaamsche Postspaarbank (SPSB) onder de nummers 248185040 en 40300775 waarop gelden ten behoeve van de Staat worden gestort. Zij voeren aan dat volgens de Bankwet van 1958 alleen de Centrale Bank van Suriname (CBvS) de kassier is van de Staat. Er vinden volgens hen trekkingen plaats van de rekening die in de miljoenen SRD’s, Euro’s en US dollars lopen. Uit bronnen verneemt Dagblad Suriname dat politici, parlementariërs, regeringstoppers, vakbondsleiders, instanties, stichtingen en bedrijven gretig geld trekken van deze rekeningen. Een ondernemer uit Commewijne zou 5 miljoen euro hebben getrokken uit deze rekeningen, terwijl ook de leider van een vakcentrale gebruik heeft gemaakt van SRD 5 miljoen. Een andere vakbondsleider heeft SRD 80.000 getrokken. Daarnaast komen de Stichting Guil met SRD 3.693.000, Limebridge Holding NV met SRD 346.571 en CDIG Suriname Project Management Department met SRD 10.997.000. Verder worden ook de namen genoemd van New Vision International NV en Investment Partners NV. Jogi ontkent noch bevestigt wanneer hij met deze informatie geconfronteerd wordt. Hij benadrukt binnenkort meer informatie over deze zaak prijs te geven nadat hij het dossier aan informatie grondig heeft doorgenomen. “De brief is duidelijk”, aldus de VHP’er tegenover Dagblad Suriname.
President moet voortvarend antwoorden
Jogi hoopt dat het staatshoofd even voortvarend in deze kwestie zal antwoorden, zoals dat gedaan is in de kwestie van de ministers Patrick Pengel en Regilio Dodson. Hij benadrukt tot nu toe niemand beschuldigd te hebben, maar slechts om duidelijkheid te hebben gevraagd. “Kan de president aangeven of het juist is dat er dergelijke rekeningen geopend zijn? Kan aan ons meegedeeld worden wanneer deze rekeningen operationeel geworden zijn en hoeveel geld daarop is overgemaakt? Wat is de bestemming van de middelen die overgemaakt zijn op deze rekeningen? Wie zijn de personen of instanties en bedrijven die mogen trekken van deze rekeningen? Is er een specifieke sector uit onze samenleving die van deze mogelijkheden gebruik mag maken? Wat zijn de rentepercentages die hierbij gehanteerd worden? Wat zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te kunnen trekken van deze rekeningen? Is bij leningen een onderpand vereist? Hoe vindt de terugbetaling plaats? Kunt u bevorderen dat er een overzicht aan ons wordt overlegd van personen, instanties of bedrijven die uit deze rekeningen hebben getrokken, met eventuele vermelding van bedragen en het doel?”, stellen de parlementariërs in de brief aan de president.
Reactie CBvS erg mild
Ondertussen heeft de CBvS in een persverklaring aangegeven het te betreuren dat mogelijk interne communicatie, die de SPSB zou kunnen schaden, is vrijgekomen. De moederbank stelt dat de SPSB in conformiteit van de toezichteisen opereert, terwijl de continuïteit van de SPSB als bank niet in het geding is. De CBvS geeft de samenleving de geruststelling dat zij haar taken conform de Wet Toezicht Kredietwezen steeds zal uitoefenen, met name het toezicht op de financiële instellingen. Zij is in overleg met de directie van SPSB. Jogi stelt de reactie van de CBvS erg mild te vinden en zegt dat de moederbank er niet in is geslaagd om de twijfels bij hem weg te werken.
SPSB handelde in 2016 ook in strijd met economische spelregels
In 2016 is de SPSB ook in opspraak geraakt toen zij samen met cambiohouders een poging waagde om de omhooggeschoten US dollarkoers gestadig terug te brengen naar SRD 5.15. Vooral de toen pas aangetreden, nu met ontslag gestuurde, governor Glenn Gersie was niet blij met de manier waarop hiermee de  indruk werd gewekt alsof cambio’s een rol hebben om de koers terug te dringen. De oppositie in het parlement vond dat deze handeling ook nog riekte naar illegale witwaspraktijken. 
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: