Mathoera: ‘Bijna 60% verkeersovertreders gaan vrijuit’

Frontfoto1In Suriname zijn er volgens VHP-parlementariër en ex-politiecommissaris Krishna Mathoera ongeveer 900 aanrijdingen op maandbasis. “Dat is 30 aanrijdingen per dag. Als je kijkt naar de afgelopen 20 jaren, dan hebben wij gemiddeld 80 doden op jaarbasis gehad in het verkeer. De grootste oorzaken van aanrijdingen zijn onoplettendheid, onvoorzichtigheid, te hard rijden, niet aan de regels houden, te veel haast hebben in het verkeer en mensen die met een glaasje op rijden”, zei de VHP’er in het actualiteitenprogramma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK). Een andere oorzaak van de honderden aanrijdingen is volgens de volksvertegenwoordiger dat veel kruispunten te complex zijn ingericht. Het aantal auto’s op de wegen is toegenomen, maar de kruispunten zijn niet berekend voor deze hoeveelheid voertuigen. “Je bent dan wel echt aangewezen op verkeersfatsoen, anders krijg je geen break om de kruising over te steken”, aldus de VHP’er.
Slechts 15% gaat opgelegde boetes betalen
Er is volgens Mathoera een gigantisch handhavingsprobleem in het land. “Mensen gaan in Suriname te veel vrijuit voor het verkeerd handelen in het verkeer. Bijna bij 60% van alle overtredingen, waar de politie wel heeft geverbaliseerd, gaan mensen vrijuit en wordt er niet gehandeld”, stelt de ex-politiecommissaris. Zij noemt hier de hardrijders en mensen die appen en bellen in het verkeer. “Er zijn drie manieren om dit te handhaven. Je rijdt en de politie bekeurt jouw. Maar de kans dat de politie je bekeurt, is minder, omdat de politie niet overal is. Dus de kans dat mensen bekeurd worden, is heel klein. Maar in alle gevallen waar mensen bekeurd worden, is er een marge van 15% van mensen die hun boetes gelijk gaan betalen. Maar juist de groep die frequent de regels overtreedt, die gaat niet betalen. Die zaken gaan dan naar de rechter. Maar vanwege de werkdruk bij de rechterlijke macht, die onderbezet is, gaan er dan maar ongeveer 20.000 op jaarbasis bij de rechter”, aldus Mathoera.
Afstappen van verkeersrechter
Zoals de zaken er nu voor staan, is er volgens Mathoera maar 1 verkeersrechter die tweewekelijks een zitting heeft. Daarvoor zijn de 20.000 gevallen op jaarbasis te veel. “Wat er nu moet gebeuren, is dat wij af moeten van de rechter en gewoon een administratief systeem moeten hanteren waar een ieder die bekeurd wordt, verplicht moet worden om te betalen. Dat hoeft dan niet bij de politie te zijn, maar dan een systeem waar de mensen binnen 10 dagen verplicht moeten zijn om het boetegeld te storten op de bank”, aldus de VHP’er. Bij nalaten van de betaling, moet dan het voertuig van de overtreder in beslag worden genomen. “Of er komt een incassobureau dat op zoek gaat naar jou. Elke dag dat jij de boete niet betaalt, gaat die boete oplopen. Het moment dat de mensen die boete gaan voelen, gaat gedragsverandering in het verkeer plaatsvinden”, aldus de parlementariër.
Geen aandacht aan wegverbreding en aanleg voet-, fiets- en bromfietspaden
Er wordt volgens de VHP’er miljoenen gestopt voor de asfaltering en rehabilitatie van wegen, maar er komt geen uitbreiding van het weggennetwerk. Dit is samen met voet-, fiets- en bromfietspaden cruciaal voor het verwerken van het aantal toegenomen rij- en voertuigen. “Kijk naar Paramaribo. In de afgelopen jaren is er geen één extra weg of wegverbreding gekomen. Hierdoor heb je geen vlotte en veilige doorstroming”, stelt zij. Dit alles heeft volgens haar te maken met het gebrek aan goede planning voor de toekomst. Eén van de voorbeelden is het ‘kortzichtig besluit’ om landelijk bermen uit te geven aan derden. Hierdoor kunnen voet-, fiets- en bromfietspaden in deze gebieden niet meer worden aangelegd. “Mensen bouwen pal aan de rand van de weg, waardoor voetgangers niet eens genoeg ruimte hebben om te lopen”, aldus de politica. Naast de lichamelijke schade die heel veel mensen als gevolg van aanrijdingen oplopen, is er ook sprake van materiële schade. Volgens de parlementariër is deze schade tot nu toe door geen enkele regering gemeten.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: