Suriname Mics workshop

IMG-20190425-WA0009Van 24 tot en met 26 april organiseerde het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in samenwerking met UNICEF en het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) een workshop over de 6de ronde van de Multiple Indicator Cluster – MICS in Suriname.
Met de ondertekening van de Memorandum of Understanding in november 2016 zijn het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en de UNICEF, overeengekomen om de 6de ronde van de Multiple Indicator Cluster – MICS in Suriname uit te voeren. Voor de technische implementatie – van veldwerk tot en dataverwerking – is met het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) een overeenkomst aangegaan in maart 2017. Een technische commissie waarin de overheid vertegenwoordigd is, het IGSR en enkele VN organisaties heeft de uitvoering van het Suriname MICS begeleid.
MICS is een internationaal huishoudonderzoek dat door UNICEF is ontwikkeld en dient als één van de grootste databronnen voor informatie omtrent welzijn van gezinnen, kinderen, mannen en vrouwen.
De MICS-data ondersteunt landen in het monitoren van voorgang onder meer op het gebied van de gezondheid van jonge kinderen, toegang tot veilig drinkwater en sanitatie, onderwijs, vroege kinderontwikkeling, bescherming, toegang tot media en gebruik van informatie en technologie.
Bij de voorbereidingen in 2017 heeft de listing van de huishoudens in Suriname plaatsgevonden door het ABS; er is overleg geweest over de MICS modules die voor Suriname zullen worden onderzocht en zijn de vragenlijsten aangepast op basis van de Surinaamse omstandigheden. In 2018 zijn de veldwerkers gerekruteerd en getraind en is het veldwerk van maart tot en met augustus 2018 uitgevoerd. Landelijk was er een steekproef van 9,400 huishoudens geïdentificeerd in alle 10 districten van Suriname. Na het veldwerk, is de dataverwerking van start gegaan onder coordinatie van het ABS en ondersteunt door deskundigen uit Suriname en deskundigen van de UNICEF.
De minister van Sociale Zaken, Christien Polak, zei dat na bijkans 2 jaar van voorbereiding, training, voorlichting en uitvoering, hebben we het moment bereikt dat we de analyse van de data kunnen delen met deskundigen van de direct relevante ministeries. Tijdens de workshop krijgen deelnemers de ruimte deze informatie door te nemen en eventuele vragen en kanttekeningen te plaatsen, die vervolgens zullen worden meegenomen in de eind analyse en finale rapportage.
“Deze MICS ronde voor Suriname is een zeer verrijkende geweest, niet alleen omdat het voor Suriname een belangrijke databron vormt, maar ook vanwege de institutionele en capaciteitsversterking die dit traject met zich mee heeft gebracht” zei minister Christien Polak. De listing van de huishoudens in Suriname als onderdeel van de uitvoering van het MICS, geeft toegang tot recente data over het aantal en de samenstelling van huishoudens in Suriname. Deze data zal dan ook gebruikt worden voor het bijstellen van eerder uitgevoerde studies waaronder het rapport inzake vaststelling van de armoedegrens en het bestaansminimum. “Instituten, zoals het Ministerie van Sozavo, het ABS en het IGSR hebben kunnen meeliften in de capaciteitsopbouw- en institutionele versterking door de uitvoering van het MICS” zei Polak verder.
De MICS data zijn rijk aan informatie die verder geanalyseerd kunnen worden op districtsniveau, leeftijd en geslacht, maar het geeft ook de ruimte om ook relaties te leggen tussen de onderzochte onderwerpen.
De minister complimenteerde UNICEF het ontwikkelen van een praktische tool namelijk de ‘statistical snapshots’ – ook wel factsheets – die in één oogopslag laten zien wat de data presenteert. “Deze tool zal het traject van verspreiding van de data en het bewustwordingsproces met betrekking tot geconstateerde problemen ondersteunen” verklaarde de minister tijdens haar toespraak tot slot.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: