Bee, Gajadien en Kensenhuis oneens met verkopen 30 procent aandelen Iamgold

De parlementariër Asiskumar Gajadien is het er niet mee eens dat er plannen zijn om de 30 % participatie van Suriname als onderdeel van de joint venture met IAM Gold uit handen te geven. De politicus is het er mee oneens dat op voorhand grote gebieden middels overeenkomst worden weggegeven terwijl nog niet bekend is wat deze Suriname op lange termijn zullen opleveren. Een ander punt is dat je los van goudsector ook andere sectoren tot ontwikkeling kan brengen voor de plaatselijke leefgemeenschappen. “Deze overeenkomst was toen al niet goed stelt de VHP parlementariër en met deze herbevestiging gaan we opnieuw de fout in. Zo kunnen we niet met onze natuurlijke hulpbronnen omgaan waarbij we aan onze toekomstige generaties geen ruimte overlaten. Tot 2042 zal Suriname gebonden zijn, en dat is onacceptabel” zegt Gajadien die verwijst naar de les van Nieuw Koffiekamp.
Ook marinus Bee wil weten welke voordelen dit heeft voor het land en waarom de regering van die 30% aandelen af wil stappen. “De ABOP is tegen de verkoop van onze aandelen, tenzij de regering ons kan overtuigen waarom deze verkocht moeten worden” zegt Bee. “Als ik heb geluisterd naar de minister van financiën dan zitten we niet meer in de crisis en dan vraag ik mij af waarom wij dan dringend geld nodig hebben, deze twee zaken bijten elkaar. Bee geeft aan dat Suriname op de lange termijn geld kan verdienen. En moet je jouw aandelen in dat geval niet van de hand doen” zegt de parlementariër. “Dit gedrag hebben we gezien vorig jaar, waarbij men de staatsgebouwen van de hand wilde doen. Nadat er protest kwam vanuit het parlement is dit plan aangehouden. Wat nu moet gebeuren is dat een beroep moet worden gedaan op alle 51 leden van het parlement, om heel rationeel naar deze zaak te kijken en de belangen van Suriname op de eerste plaats te stellen. Bee merkt op dat geen partij belang of persoonlijk belang van wie dan ook boven het nationaal belang staat.
Nergens in het land spreekt men positief over dit voornemen laat Bee onomwonden weten, ook de mensen die in deze gebieden wonen zijn niet blij met deze ontwikkeling, te meer daar de mensen niet zijn geconsulteerd. We hebben een wet aangenomen de wet beschermen van Dorpsgemeenschappen, en dit vereist dat de mensen moeten worden geconsulteerd voordat je een dergelijk besluit neemt. Deze wet is echter nog niet afgekondigd. Volgens de ABOP topper zegt internationale wetgeving dat anno 2019 de consultgesprekken moeten plaatsvinden.
Ook de grondenrechten spelen een cruciale rol omdat dit juridisch steekspel ook nog niet is opgelost. “Dit maakt de case alleen maar ingewikkelder”. Ook Bee brengt de kwestie Nieuw Koffiekamp in herrinnering, waarbij de regering Venetiaan tot nu toe verweten wordt verkeerd te hebben gehandeld. “We weten welke ellende de mensen tot op heden meemaken”. Koffiekamp werd destijds uitgegeven in cocessie aan Rosebel Goldmines. “Alles met betrekking tot de perikelen rondom de poknokkers is een voortvloeisel uit die beslissing” licht Bee toe. Als er rekening was gehouden met de traditionele woon en leefgewoonte van de mensen dan had je dit probleem niet. “We hopen dat deze regering dit corrigeert en op een heel andere manier omgaat met de grondenrechten van de mens” zegt Marinus Bee.
Ook de parlementariër Patrick Kensenhuis heeft zijn bedenkingen. “We zullen in het parlement een beslissing moeten nemen” laat Kensenhuis weten. “Zolang er geen wetswijziging heeft plaatsgevonden kunnen de aandelen niet verkocht worden”. De volksvertegenwoordiger die Para vertegenwoordigt, waarbij de Johan Adolf Pengel luchthaven ook valt in dit concessie gebied zegt dat het hem niet zinvol lijkt om die 30% aandelen te verkopen. “Als we kijken naar zowel de investeringen in de goudsector en de huidige ontwikkelingen, we zien dat New Mount behoort tot de top goud bedrijven in de wereld, dan betekent dat dat men perspectieven heeft gezien in de sector en dan moeten we even kijken waarom we als staat die 30 procent moeten verkopen. Dat betekent dat op lang termijn Suriname heel veel voordeel kan hebben. Bij de totstandkoming van de delfstoffen overeenkomst in 2013 is 30 procent afgedwongen, we wilden zelfs meer hebben en nu anno 2019 hoor je dat die 30 procent verkocht moet worden” zegt Kensenhuis. “Dus de regering zal ons in De Nationale Assemblee heel goed moeten informeren waarom we de aandelen moeten verkopen. Zaken over de winstgevenheid en nieuwe investeringsmogelijkheden zullen daarbij van belang zijn”. Kensenhuis beaamt dat zowel als regering en als assemblee heel goed naar de belangen van de bewoners in de gebieden moet worden gekeken. “In geen enkel geval moeten we de woongemeenschappen in de kou laten”. Ook Kensenhuis verwijst naar Nieuw Koffiekamp. “Ik wil niet het geval hebben dat mensen noodgedwongen moeten verhuizen, die situatie moeten we voorkomen. We kunnen het niet maken dat we in strijd gaan handelen met internationale regelgeving met betrekking tot het grondenrechten vraagstuk evenals de rechten die ook andere woongemeenschappen claimen op gronden” aldus Kensenhuis.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: