Reshma Mangre: “Na 17 jaren zijn onderwijsproblemen overeind gebleven”

De leerkracht is cruciaal voor het onderwijs. Dit vormde het thema bij de presentatie van
vakbondsleider Reshma Mangre, tijdens de tweede dag van de nationale dialoog inzake
hervorming van het lager en voortgezet onderwijs op juniorenniveau (voj). Het betreft een
driedaagse nationale dialoog van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, welke
vandaag afgesloten wordt in de ballroom van Torarica. De Onderwijsminister Lilian Ferrier, die
vanaf haar aantreden in april 2018 de indruk heeft gewekt dat de kwaliteit van het onderwijs
voornamelijk bepaald wordt door de didactische vaardigheden van de leraren, heeft van Mangre
de praktijksituatie voorgeschoteld gekregen.
Doel onderwijs
Mangre ging allereerst in op het doel van het onderwijs. Zij stelt dat onderwijs de basis vormt
voor democratische ontwikkeling van de samenleving. “Onderwijs moet in dienst staan van de
nationale ontwikkeling. Onderwijs levert de belangrijkste bouwstenen op voor welvaart en
welzijn.” Door te investeren in onderwijs worden de ontwikkelingskansen verhoogd waarmee
welvaart en welzijn van de samenleving gepaard gaan. In dat proces zijn er 3 belangrijke
schakels die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: kinderen, ouders en leerkrachten.
“Daardoor kunnen wij niet stellen dat alleen één schakel de belangrijkste is.”
Rol leerkracht
Wat is nu de rol van de leerkracht binnen het ontwikkelingsproces van een leerling? Mangre
accentueerde dat de leerkrachten kennis, vaardigheden en attitude behoren over te dragen. Die
attitude is in de optiek van de minister datgene waar er veel aan schort. Mangre lichtte toe dat
niet alleen de attitudevorming bij de leerkrachten een rol speelt binnen het onderwijs; de attitude
van de leerlingen, schoolleiders, ouders en het ministerie bepalen gezamenlijk de kwaliteit van
het onderwijs. “Krachtige leerkrachten maken samen krachtige scholen. Daardoor dienen
leerkrachten opnieuw maatschappelijk erkend te worden.” Mangre liet expliciet weten dat dit
niet behelst de herwaardering van de leraren, waar men terstond aan geld denkt. Het
herwaarderingsprogramma omvat ook de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. “Om
topleerkrachten met passie en kennis van zaken te hebben, is het cruciaal dat het beroep
gewaardeerd wordt. BvL/ALS vraagt daarom ook meer respect en erkenning voor de job van
leerkracht”, aldus Mangre.
Scholen in de praktijk
Na een beeld geschetst te hebben over het doel van het onderwijs en de rol van leerkrachten, liet
Mangre met foto’s en video’s zien hoe de hedendaagse onderwijspraktijk eruit ziet in Suriname.
Scholen die onder water lopen, sanitaire voorzieningen die schrikbarend zijn, schoolgebouwen
dat kind- en leraaronvriendelijk zijn, en agressieve leerlingen die onderling en met leraren te keer
gaan, zijn daarbij enkele voorbeelden. “Het schoolklimaat dient uitnodigend, kind- en
leraarvriendelijk te zijn om goede leerprestaties neer te kunnen zetten. Als we willen veranderen
en vernieuwen, is het belangrijk dat we weten wat de knelpunten zijn binnen het onderwijs.”
Mangre voegde daaraan toe dat deze zaken tijdens een onderwijscongres in 2002 reeds aan de
orde zijn geweest. Zij constateert dat na 17 jaren de onderwijspraktijk nauwelijks veranderd is.
“Een vernieuwing hoeft nog geen verbetering te zijn. Daarom zijn we een voorstander dat er niet
alleen een top-down benadering moet zijn, maar een bottom-up benadering als het gaat om
onderwijsinnovaties”, aldus Mangre.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: