Strei! wil elke vorm van corruptie uitsluiten

De politieke partij Strei! zegt in reactie op de ontstane commotie rondom de ministers Regilio Dodson en Patrick Pengel, die 2 nv’s en 2 stichtingen hebben opgericht voor mijnbouw, dat ministers bij de aanvaarding van hun ambt zullen werken voor land en volk, en niet om zichzelf te verrijken. Strei! vindt dat er een verbod is op nevenfuncties en dat ministers daarom part noch deel mogen hebben in de bedrijfsvoering van een bedrijf met winstoogmerk.
Maisha Neus, voorzitter van Strei!, legt uit dat dit verbod is om handelen met voorkennis te voorkomen. Dit handelen typeert Neus als misbruik. “Want je handelt dan met voorkennis, wat in je voordeel kan werken, en dat is oneerlijk”, zegt de Strei!-voorzitter. “In dit geval gaat het om bedrijven waarvan één in de houtkap en het ander mijnbouwactiviteiten zou ontplooien. Voor deze beheersdaden moet je concessies hebben. Het is interessant om na te gaan of inderdaad gronden zijn toegezegd. Dat maakt het dubbel bezwaarlijk, zeker als blijkt dat de recentelijk aanvankelijk operationele nv’s zijn omgezet in lege nv’s.” Neus zegt dat haar partij staat voor openbaarheid van bestuur en keurt dit handelen af. “Voor Strei! zal dan ook elke belangrijke functie vergezeld gaan met transparantie van de persoonlijke financiën, zodat elke vorm van corruptie zoveel als mogelijk wordt uitgesloten”, aldus Maisha Neus.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: