Simons: “Onderwijswetgeving wordt dit jaar nog aangepast”

1Nationale dialoog over de toekomst van ons onderwijs (Copy)Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hield vandaag de openingssessie van de nationale dialoog over de toekomst van ons onderwijs. Van 24 tot 26 april wordt deze dialoog gehouden in de Royal Ballroom van Torarica, waarbij de hervorming van het lager onderwijs en het voortgezet onderwijs op jongerenniveau centraal staat. “De hele structuur van ons onderwijs moet veranderen”, vindt minister Lilian Ferrier. “Kinderen moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Niet elke lesmethode is geschikt voor elk kind in elke omgeving. De curricula moeten aansluiten op de leefwereld van de leerlingen.”
De minister wil graag dat het onderwijs in Suriname in lijn wordt gebracht met regionale en internationale verplichtingen van de staat. Tijdens een nationale dialoog met meerdere sessies zullen betrokkenen uit de sector zich laten informeren door deskundigen uit binnen- en binnenland, waarbij ook meningen gegeven kunnen worden over de voorgestelde hervormingen.
Minister Ferrier, die middels haar keynote speech de 3-daagse nationale dialoogsessie opende, werd gevolgd door het statement van assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en inleidingen van Caricom en internationale deskundigen. Tijdens deze sessies zal onder andere worden nagegaan welke competenties en vaardigheden leerlingen nodig hebben in de 21ste eeuw. Ook zullen de rol en taken van de leerkracht en schoolleider in een nieuw onderwijssysteem worden besproken.
De onderwijsminister zei dat kinderen van de 21ste eeuw andere vaardigheden nodig hebben om de hedendaagse uitdagingen aan te kunnen. Daarom is er een andere manier van onderwijs nodig, een andere methodologie en een andere manier van toetsen, niet langer prestatiegericht maar als ondersteuning van de leerling tijdens het leerproces. Hierbij zal ook de rol van de leerkracht veranderen.
Jennifer Geerlings-Simons zei dat er verschillende typen leerlingen zijn die allen op een eigen manier door het onderwijssysteem moeten. Er is een conceptwet, maar in de afgelopen 23 jaar heeft deze wet het parlement nog nooit bereikt. Simons gaf aan dat het streven is om alle kinderen succesvol te maken op hun manier en voldoende geschoolde mensen in alle richtingen te hebben, zodat aan de Surinaamse maatschappij een effectieve bijdrage geleverd kan worden. Ook de materiële voorzieningen zoals schoolgebouwen zullen afgestemd moeten zijn aan primaire eisen. “Er zijn geen minimale eisen waaraan scholen moeten voldoen.” Een bijzondere pijler zijn de onderwijsgevenden. De DNA-voorzitter zei dat we niet alleen toegewijde leerkrachten moeten hebben, maar vooral over hoog deskundige leerkrachten moeten beschikken, die fungeren als een ‘guide on the side’. De DNA-voorzitter zei met leerkrachten en begeleiders niet alleen leerkrachten op school te bedoelen, maar ook op mensen die zich bezighouden met de ontwikkeling van hele jonge kinderen vanaf de baby’s in de crèches. Ook aan deze doelgroep moet absolute aandacht worden besteed aan hun persoonlijke en cognitieve ontwikkeling. Simons liet daarbij weten dat de toegewijde leerkracht de kans moet krijgen om zich verder te ontwikkelen, voor de minder toegewijde leerkracht zullen oplossingen gezocht moeten worden om zich in een ander beroepenveld nuttig te maken. Als het aan Simons ligt, hebben onderwijzers voortaan een Master of Education titel. “Niet iedereen die met kinderen geconfronteerd wordt, hoeft zo een hoge opleiding te hebben, maar iedereen die verantwoordelijk is voor wat er gebeurt met de kinderen moet zo hoog mogelijk opgeleid zijn”, lichtte Simons toe. “We moeten niet wachten in dit land op vakbondsacties om voor leerkrachten op te komen voor hun arbeidsomstandigheden, maar het moet binnen de wet worden vastgelegd”, zei Simons. Wanneer structurele verbeteringen in het geven van onderwijs worden aangebracht kan Suriname binnen 10 tot 20 jaar een systeem hebben wat Suriname ondersteunt in het bereiken van haar ontwikkelingsdoelen. Hierop zei Simons tot slot dat dit jaar nog de onderwijswetgeving zal worden aangepast. Dit zal aansluiting moeten vinden in de arbeidswetgeving, die al voor kinderen is aangepast het afgelopen jaar.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: