Samson pleit voor gedragscode ministers

“Je dient het volk te dienen en niet jezelf”
De bekende econoom, Guillermo Samson, noemt dat de handeling
om als minister een bedrijf op te richten conflict of interest. Samson
zegt dat er tijdens verkiezingen vaak is gesproken om aan het begin
van de uitoefening van de functie als minister het prive vermogen te
melden bij de notaris en dit aan het einde van de ministerperiode te
vergelijken zodat gecontroleerd kan worden hoeveel eventuele
rijkdommen zijn verkregen, en op welke wijze. Volgens Samson is het
moeilijk om de balans te houden door aan de ene kant
vertegenwoordiger te zijn van een rechtspersoon en aan de andere
kant als minister concessies uit te geven. Hij verwijst hiervoor naar
de moeilijke positie waarin ook Roliene Samsoedin verzijlt was
geraakt als minister door een tweesporen beleid. Dat de ministers nu
zeggen dat het om een slapende NV gaat weerlegt Samson door te
stellen dat een uittreksel bij de kamer van koophandel is opgevraagd
waaruit bleek dat het om een bedrijfsmatige NV ging. “De NV’s
waren niet slapend, maar springlevend” merkt Samson op. “Na
reacties uit de samenleving is men snel de NV slapend gaan maken.
“Dat zijn de dingen die rieken naar corruptie en machtsmisbruik. Elke
vorm van schijn, moet je als je zo een hoge post bekleedt, vermijden”
zegt de econoom. Samson legt uit dat het regels van ethiek zijn die
overtreden worden. “Als je minister bent ben je dienaar van het volk,
je dient het volk te dienen, en niet jezelf”. Samson vindt het daarom
zeer belangrijk dat er een gedragscode komt die geldt voor ministers.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: