Kwestie geldzending naar volgende fase

Al langere tijd ervaart Suriname de nadelige gevolgen, van de stopzetting van de reguliere
geldzendingen, nadat in april vorig jaar een zending onverwacht door het Nederlandse
Openbaar Ministerie in beslag werd genomen. Zo is er een tekort aan contante US dollars
en een overschot aan contante Euro’s en een nadelige invloed op de wisselkoers.
In deze slepende kwestie is het punt aangebroken om de Nederlandse rechter te
verzoeken het beslag op te heffen. De Centrale Bank en de handelsbanken hebben
daartoe eensgezind besloten.
De banken, die nooit als verdachte zijn aangemerkt, hebben alle medewerking verleend
aan het onderzoek en hebben geprobeerd in overleg met het Nederlandse Openbaar
Ministerie de zaak op te lossen.
Het Nederlandse Openbaar Ministerie bleek evenwel onvoldoende oor te hebben voor de
argumenten van de banken en voor de negatieve impact op de Surinaamse economie.
Daarom wordt de kwestie nu aan de rechter voorgelegd. Het team van advocaten ziet de
uitkomst met vertrouwen tegemoet: de oorspronkelijk opgegeven beslaggrond is vervallen
en er is geen andere redelijke grond voor voortduring van het beslag.
Los van het opheffen van het huidige beslag wordt gewerkt aan een oplossing voor
toekomstige geldzendingen. De banken hebben er vertrouwen in dat die binnen afzienbare
tijd hervat kunnen worden en de monetaire situatie zich normaliseert.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: