Seksueel overschrijdend gedrag

Het wangedrag van het kind van toen bestond uit kleine vergrijpen als winkeldiefstal en vechtpartijen. Opvallend in onze huidige maatschappij is dat de problemen rondom de jeugd niet alleen toenemen maar ook steeds meer neigen naar criminaliteit. De tiener van nu maakt zich schuldig aan comazuipen, drugs dealen, van huis weglopen, mishandeling van een medemens, brandstichting. Het recentste verwijt aan het adres van de jeugd is seksueel overschrijdend gedrag.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag beantwoordt niet aan de kenmerken van gezond seksueel gedrag. Het is de overkoepelende naam voor alle gedrag waarbij iemand tegen haar of zijn wil wordt overgehaald, beïnvloed, gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen tot seks. Het komt voor in allerlei vormen en op allerlei plaatsen. Zowel binnen als buiten het gezin, op het werk, in het verenigingsleven, op openbare plaatsen.
Hands-off en hands-on
Bij seksuele grensoverschrijdingen onderscheiden we zogenoemd hands-off en hands-on gedrag. Bij hands-off gedrag is er geen sprake van fysiek contact en betreft het bijvoorbeeld kwetsende seksuele opmerkingen (het maken en versturen van seksueel getinte berichten of pikante foto’s en video’s) of gedwongen worden te kijken naar porno. Bij grensoverschrijdend gedrag dat ‘hands-on’ plaatsvindt, is er wel sprake van fysiek contact. Dit betreft het seksueel betasten, het binnendringen, variërend van zoenen tot verkrachting, de ernstigste vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
De hamvraag is hier: “Wat is de oorzaak van dit gedrag bij jongeren, waarom vertoont de jeugd van nu steeds meer crimineel gedrag?”
– Ligt het aan de vrije opvoeding van nu? (Ouders geven hun kinderen uit gemakzucht veel vrijheid en het kind weet zich geen raad met die vrijheid) Het kind wordt nu meer gevoed dan opgevoed.
– Of aan de foto’s en films op internet waar zo gemakkelijk aan te komen is
– Of aan de reclame video’s van liedjes die veel open en bloot laten zien en waar de vrouw steeds meer als lustobject wordt geprojecteerd?
– Seksualiteit komt veel voor in de massamedia en de biologische rijping van kinderen op seksueel gebied start vroeger bij het kind van nu. Het kind van toen werd respect voor de ander bij gebracht en accepteerde zelfs het corrigerend optreden van zijn omgeving. Het lijkt echter dat de jeugd van nu dat respect kwijt is.
– Nog een oorzaak, waar men niet zo gauw aan denkt, is de beïnvloeding door het gedrag van jongeren uit andere culturen.
Jongeren experimenteren en gaan soms over grenzen
Veel seksuele grensoverschrijdingen bij jongeren vinden plaats door leeftijdsgenoten. Jongeren zijn volop in ontwikkeling en daar hoort experimenteergedrag bij. En soms gaan ze over hun eigen grenzen of die van een ander. Jongeren zijn zich soms onvoldoende bewust van de grenzen van zichzelf en van een ander, ze weten niet hoe ze dit bij een ander moeten herkennen. Ook groepsdruk en de invloed van alcohol of drugs kunnen van invloed zijn op dit wangedrag. De Westerse jeugd kan echter ook onbewust worden beïnvloed door het gedrag van jongeren uit andere culturen. We zijn erop gefocust hoe men zich in Westerse landen gedraagt en hoort te gedragen. In Westerse landen is respect voor het meisje/ de vrouw heel gewoon en zelfs een must. Er zijn echter nog vele culturen waar men het heel normaal vindt om de vrouw als een minderwaardig wezen te behandelen. Die jongens krijgen dit mee met de opvoeding en als ze naar een Westers land komen, (wat steeds meer gebeurt via de vluchtelingenstroom) vinden ze het heel moeilijk om te accepteren dat de vrouw gelijkwaardig is en met respect moet worden behandeld. Ze nemen dus hun eigen cultuur en opvoeding mee naar dat Westerse land en handelen daarnaar. Op alle gebieden dus ook op seksueel gebied vinden ze het heel normaal om meisjes te intimideren, te onderdrukken en ze aan zich te onderwerpen. Met de invloed van deze groep moet ernstig rekening worden gehouden. De Westerse jeugd kan dit gedrag stoer vinden en het gaan kopiëren en zo hun eigen Westerse waarden en normen verliezen. Het is te hopen dat de Surinaamse jeugd sterker in zijn schoenen staat en dit seksueel overschrijdend gedrag van de West-Europese jeugd niet zal kopiëren.
De groepen die het meest risico lopen om slachtoffer te worden zijn: 1) meisjes. 2) lesbische en homoseksuele jongeren, 3) laag opgeleide jongeren, 4) jongeren met een beperking (fysiek of verstandelijk), 5) jongeren die in een instelling voor jeugdzorg verblijven, 6) jongeren met negatieve jeugdervaringen met zowel fysieke mishandeling, emotionele verwaarlozing als seksueel misbruik, 7) kinderen die seksueel gedrag niet goed kunnen beoordelen door gebrek aan kennis en vaardigheden.
We kunnen allerlei oorzaken blijven opsommen waarom de jeugd zich schuldig maakt aan seksueel overschrijdend gedrag. Maar eigenlijk kan de wortel van dit kwaad onder een noemer worden samengevat, namelijk tekortgeschoten zijn in de opvoeding en het ontbreken van fatsoen, waarden en normen bij de jeugd. Persoonlijk zie ik dus de oplossing in het heropvoeden van de jeugd en dat is de taak van de ouders. Laten we weer kwaliteit aandacht aan onze kinderen geven en ze weer respect voor een medemens, fatsoen, waarden en normen bijbrengen.
“ Keep your thoughts polite and positive, because your thoughts become your words. Keep your words polite and positive, because your words become your behavior. Keep your behavior positive, because your behavior, becomes your habits. Keep your habits positive, because your habits become your values. Keep your values positive, because your values become your destiny.”
Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: