LBO Brokopondo al 8 dagen gesloten

René Bilkerdijk
René Bilkerdijk
Het is vandaag, dinsdag, reeds 8 dagen dat LBO Brokopondo gesloten is naar aanleiding van het onterechte ontslag van de leerkracht Urvin Watson. Hij is in opspraak geraakt door zijn hardhandig optreden tegen een 15-jarige leerling, die volgens het bestuur van de Bond Leraren bij het Technisch Onderwijs (BLTO) in trance was geraakt en daardoor een gevaar vormde voor de overige leerlingen. De BLTO heeft met klem aangegeven dat Watson in geen enkel opzicht ontslag verdient. Hierover heeft het bestuur van BLTO de Onderwijsminister, Lilian Ferrier, schriftelijk in kennis gesteld en geëist dat er invulling wordt gegeven aan 3 eisen: het ontslag van Watson onmiddellijk intrekken, de ernstige beschuldigingen intrekken en het geven van nader uitleg door Ferrier over de Amto’ers en Natin’ers, die bij BLTO zijn aangesloten.
In gesprek met Dagblad Suriname beklemtoont René Bilkerdijk, voorzitter van BLTO, dat de minister zich gedurende die 8 dagen niets heeft aangetrokken van de voornoemde eisen. Sterker nog, de minister achtte het niet nodig om te communiceren met deze bond. Daarom overweegt BLTO om de acties te verscherpen. Indien de minister blijft zwijgen, bestaat het risico dat BLTO over zal gaan tot het sluiten van meerdere lbo-scholen. De algemene ledenvergadering (alv), die vandaag plaatsvindt, zal uitwijzen welke koers BLTO zal opgaan om de minister op andere gedachten te brengen. “We weten niets van een persstilte van de minister; met ons heeft ze helemaal niet gecommuniceerd. We hebben meer dan 50 lbo-scholen. Voorlopig hebben we besloten om LBO Brokopondo te sluiten, maar op de alv gaan de leden bepalen hoe verder”, aldus Bilkerdijk.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: