Dc Collectief bespreekt grond- en bosbeleid

052De districtscommissarissen (dc) hebben tijdens het jongste Dc Collectief diepgaand
van gedachten gewisseld met de ministers Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling)
en Roline Samsoedin (Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer) over het grond-
en bosbeleid. Het DC Collectief is een regulier platform voor de
districtscommissarissen om met de minister van RO van gedachten te wisselen
over beleidsaangelegenheden en actualiteiten. 
Minister Samsoedin heeft als bijzondere gast op de vergadering het grondbeleid
toegelicht en adviezen uitgebracht hoe te handelen in specifieke zaken. Afspraken
werden gemaakt en tevens werden harde maatregelen aangekondigd tegen illegale
grondbezetters. Verder is er informatie uitgewisseld en zijn er afspraken gemaakt
met betrekking tot het bosbeleid, de houtsector en de gemeenschapsbossen. De
RGB-minister heeft een beroep gedaan op de dc’s om alle relevante documenten
met betrekking tot grondaanvragen en probleemgevallen op te sturen naar haar
kantoor. Het ministerie wil het grondbeleid per district, zo gericht mogelijk
aanpakken.De directeur van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Jerry
Akkum, was ook aanwezig op de vergadering. Hij besprak daarbij de
mogelijkheden en beperkingen van de SBB voor wat de controle betreft. De
vooruitzichten op verbetering op kort termijn en inzet van moderne technologie,
alsook internationale samenwerkingen zijn ook besproken. Akkum gelooft dat er
veel resultaten kunnen worden geboekt als er een goede samenwerking bestaat met
de dc’s en als de controle wordt gedigitaliseerd.Andere onderwerpen op de
vergadering waren het mutatiebeleid en de rechtspositie van het personeel. De
vergadering werd belegd op vrijdag 12 april, te Moengo. Dc Kenya Pansa van
Marowijne Zuidwest was de gastvrouw.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: