STREI! wil helpen met een herstelplan voor uw bedrijf

Vele bedrijven, vooral kleine, hebben problemen om het hoofd boven water te houden. De jonge partij STREI! praat niet alleen, maar wil ook daadwerkelijk ondersteuning bieden waar dat kan. In dit geval gaat het om een herstelplan voor een betere financiële positie. Welke maatregelen kan een onderneming treffen om die te verbeteren? Bij het vastleggen van de maatregelen moet worden gekeken naar de evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen. Men zou kunnen besluiten bijvoorbeeld de lonen niet te verhogen, personeel af te voeren of het contract in uren terugbrengen. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ieder jaar een nieuw herstelplan worden ingediend. Een bedrijf kan kiezen voor een hersteltermijn van 2 jaar.
Bedrijfsstrategie & groei
Als ondernemer bent u druk met de dagelijkse praktijk, zelfs zo dat u niet voldoende toekomt aan het stilstaan bij de bedrijfsstrategie en de groei van de onderneming. Een ervaren adviseur van buitenaf is dan precies de stok achter de deur die u nodig heeft. STREI kan helpen om met een helikopter-view naar de onderneming te kijken en noodzakelijke koerswijzigingen te identificeren, op basis van een goede markt-, bedrijfskundige en financiële analyse. Een goed groeiplan begint met een diagnose van uw onderneming en haar positie in de markt. Onze business scan geeft u hiervan een helder beeld. We helpen u om groeikansen en strategische mogelijkheden in kaart te brengen. Hiervoor maken we eerst een scherpe markt-, bedrijfskundige en financiële analyse van uw bedrijf. Het resultaat is een solide basis voor strategische en tactische beslissingen.
Het herstelplan
Financiële uitdagingen, zoals een dreigend faillissement, brengen veel onzekerheden met zich mee. De bank of externe investeerder kan gaan twijfelen wanneer u uw afspraken niet meer kunt nakomen en daarom vragen naar een realistisch, gestructureerd herstelplan en dat in de praktijk brengen. Bij het ontwerp van dat plan houden we rekening met mogelijke tegenvallers in de toekomst. Een gezonde onderneming moet immers tegen een stootje kunnen. Sommige te nemen acties om (weer) sterk te worden kunnen lastig zijn. Bijvoorbeeld als u personeel moet ontslaan. Als onafhankelijke partij voeren we de noodzakelijke gesprekken en communiceren we de mededelingen rondom het herstelplan met alle betrokkenen.
Het probleem aanpakken
De financiële uitdaging waarmee u kampt, is niet zomaar ontstaan. Soms doemt een kwetsbaar punt in de financiële basis van uw bedrijf plotseling op. Vaker is er echter sprake van een structurele ‘lekkage’. De oorzaken wegnemen en het probleem oplossen is essentieel voor een solide herstelplan en daarmee voor een gezonde toekomst voor uw bedrijf. STREI! help u daarmee. Uw bank zal niet alleen een herstelplan eisen, maar ook dat de realisatie daarvan zorgvuldig wordt bewaakt door een onafhankelijke partij. De afspraken, het uitvoeren en de eventuele besparingen doorvoeren zullen taakstellend moeten worden uitgevoerd. Bovendien moet het effect van de acties worden gemeten, zodat u kunt bijsturen. STREI kan u van dienst zijn met de bewaking en uitvoer van het herstelplan. Daarnaast weten we hoe u helder en open kunt communiceren met uw bank, zodat deze weer vertrouwen in uw bedrijf krijgt.
Een goede up to date administratie
Met een administratie die goed wordt bijgehouden moet per de 5e van elke maand een financieel verslag worden uitgebracht aan de directie van het bedrijf in combinatie met de begrote cijfers. Zo kan na de analyse maandelijks worden besloten of er maatregelen moeten worden genomen in de bedrijfsvoering.
Bij STREI houden we van pragmatisch en concreet. Daarom vertalen we de uitkomsten van de bedrijfsstrategie en groeiplanning in een pragmatisch ondernemingsplan met financiële projectie. Als u dat wilt, begeleiden we u bij het aantrekken van de juiste vorm van financiering om uw plannen te realiseren. Uw adviseur geeft u daarnaast de handvatten die nodig zijn om stappen te nemen en de juiste koers te realiseren.
Koers hebben en houden
STREI werkt graag aan groei en strategische visie. Waar nodig begeleiden we u in het behouden van die koers. Strategische beslissingen zijn echter nooit zonder gevolgen. Daarom zorgen we voor een goede voorbereiding en gedegen doorrekeningen, eventueel met meerdere groeiscenario’s. Desgewenst ondersteunen we u bij de implementatie. Het is immers het resultaat dat telt!
Ramon Kroes
[email protected]

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: