RGB-minister was betrokken in grondperikelen

Ook de huidige minister van RGB is in opspraak geraakt. De geruchten over de keuzes die de minister maakt, zijn niet van nu. Al een hele tijd wordt in de samenleving aangegeven dat deze minister ook mensen om haar heen heeft geregeld. In DNA zijn enkele van deze gevallen uit de doeken gedaan door een DNA-lid. In de samenleving bestaat de indruk dat de RGB-minister zich niet adequaat heeft kunnen verdedigen. Twee gevallen hebben te maken met de periode toen de minister op gegeven moment dc was in Saramacca. Er wordt in DNA gevraagd naar het vertrek van de minister. De krant heeft inzage kunnen krijgen in de documenten die vorige week vrijdag in het parlement zijn overhandigd. Door de oppositie wordt verwezen naar de periode van het NF, toen een beruchte minister van RGB ook veel sjoemelde met grond. Er zijn twee gevallen waarbij de toenmalige districtscommissaris van Saramacca eerst negatief advies geeft op een aanvraag van twee burgers. In het eerste geval zei de dc dat het aangevraagde terrein al toegewezen was aan iemand anders. De dc liet in dezelfde periode een advies voor aanvraag via een bestuursopzichter indienen voor hetzelfde terrein. Op deze zelfde aanvraag geeft ze 5 dagen later wel positief advies, dus op een aanvraag van zichzelf. De dc vermeldde in haar adviesbrief over haarzelf dat het terrein bebost was en dat ze hierdoor geen bezwaar had tegen haar eigen aanvraag. De dc zou toen hebben aangegeven het terrein te gebruiken voor de teelt van drooggewassen en dat ze zou gaan wonen in Saramacca. Dus de burger vraagt veel eerder aan, moet wachten op een advies en krijgt later te horen dat iemand anders de grond had aangevraagd. Die iemand anders was dus de minister.
Binnen een maand na haar advies krijgt de dc van een van haar voorgangers een bereidverklaring. Maar het houdt niet daarbij op. Volgens het DNA-lid zijn er op het perceel door de nu minister geen drooggewassen geteeld. Ook is de dc/nu minister niet verhuisd naar Saramacca. Sterker nog, het perceel schijnt te zijn verkocht. Voor hoeveel en aan wie is onbekend. Dus onder valse voorwendselen en door zich te bedienen van leugens heeft de toenmalige dc en de huidige minister van grondzaken een perceel verkregen door een eerder aanvrager te benadelen. De minister kan ook beschuldigd worden van speculatie met overheidsgrond. Het inpikken van andermans aanvragen en de grond op eigen naam zetten, is een grote kwaal en een van de praktijken die het meest bekend zijn op de kantoren van RGB. Het is een eeuwenoude klacht en nu blijkt dat onze RGB-minister zich aan deze zelfde manier van corruptie zich schuldig heeft gemaakt.
In het tweede geval doet de toenmalige dc min of meer hetzelfde. Een echte kerkelijke stichting die in Saramacca actief is, vraagt een perceel van 500 vierkante meters aan voor het opzetten van een kerkgebouw ook in 2011. Aan de aanvrager deelde dc mee dat het terrein toebehoorde aan het ministerie van LVV. Enkele dagen later heeft de dc het terrein zelf aangevraagd en enkele dagen erna geeft ze weer gunstig advies op haar eigen aanvraag. Dat het terrein van LVV was, bleek toen wel geen probleem meer te zijn. De dc zei in het advies aan zichzelf niet dat het terrein een eigenaar had (LVV), maar dat het in een verwaarloosde staat verkeerde. Dus de eerste aanvrager wordt het bos in gestuurd, daarna pikt de dc de grond op de conventionele manier in.
En dan komt de zaak van de NV, waarin een Nederlandse zoon en een Nederlandse allochtone schoondochter betrokken zijn als aandeelhouders. In 2015 was de RGB-minister dc van Wanica. In deze periode vraagt een districtssecretaris van het districtscommissariaat van Wanica het perceel van 35 ha namens de NV. De dc geeft advies dat Zeeman (die de hele week van 7-3 op kantoor zat bij de dc) ‘de nodige ervaring en deskundigheid bezit als bedrijfsleider voor het uitoefenen van landbouw en veeteelt’. Een andere medewerker, secretaresse van de dc, is oprichter van de NV. Een medewerker is de oprichter van de nv en een andere vraagt de 35 hectare aan. De zoon en de schoondochter van de minister zouden aandeelhouders zijn in deze NV. Nu blijkt dat mogelijk ook hier bruikbare stukken uit een eerdere aanvraag zijn ingepikt op de eigen aanvraag te doen. Hier is er dus sprake van het maken van misbruik door ondergeschikten in te zetten voor activiteiten die niet door de beugel kunnen. In DNA heeft de minister meegedeeld dat zij medeaandeelhouder was van deze NV. Zij had gedacht na haar pensionering zich bezig te houden met landbouw en veeteelt. Toen de dc minister werd, zou zij de aandelen hebben overgedragen aan de overige aandeelhouders van de NV.
We zien dus dat als de zaken kloppen de minister in haar hoedanigheid van dc gesjoemeld heeft met grondzaken. Dat is een van de hoofdactiviteiten van het ministerie, waarvan ze nu minister is. We kijken uit hoe de minister deze informatie behandelt en welke maatregelen ze treft.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: