Aandacht voor crime vanuit het KPS

Het komt steeds vaker voor dat de politiemannen en –vrouwen betrokken raken in strafbare feiten en het misbruik maken van hun ambt. Deze zaken komen steeds meer in het nieuws. Het gaat steeds om jonge agenten. De politie moet een beleid nu ontwikkelen hoe deze misdrijven van politieagenten aan te pakken. Een zelfde ontwikkeling zagen we eerder ook bij de CIVD. We hopen dat het de politie is opgevallen dat het verkeerd gaat. Het wordt steeds duidelijker dat de politie samen met de burgerij criminelen strafbare feiten begaat. Dat betekent dat bij de poort er een slechte screening plaatsvindt. Deze screening heeft waarschijnlijk te maken met een zware politisering van het korps, maar het kan ook te maken hebben met gewoon het niet ‘voorradig’ hebben van genoeg jongeren om de dienst te versterken. Daardoor kan het zijn dat de politie ertoe over is gegaan om haar rekruteringsstandaarden omlaag te brengen. Twee zaken gaan we kort even aanhalen, omdat ze nu in behandeling zijn bij de rechter. Een zekere politieman K.P. en zijn zwager R.D. hebben samen een vrouw aangerand op een veld, waar een phagwa happening gaande was. Wanneer de man van de vrouw opkomt voor de vrouw, dan wordt hij eerst met rust gelaten. Het moment dat deze man op weg is naar huis wordt hij gemolesteerd op straat. Het vermoeden bestaat dat de politieman en zijn zwager de slachtoffers hebben opgewacht en/of achtervolgd. Toen de man later vrienden aan de Martin Luther Kingweg ging afzetten, reden de politieman P. en zijn zwager het voertuig van het slachtoffer klem. De politieman begon mensen in de auto te mishandelen. Deze politieagent heeft ook op mensen geschoten, gelukkig is niemand gewond geraakt. De volgende dag kwamen de politieman en zijn zwager thuis bij een der slachtoffers om te smeken geen klacht in te dienen. Kwalijk is dat het slachtoffer door de politie van Livorno van het kastje naar de muur is gestuurd. Kennelijk is het daar dus ook een corrupte boel, omdat dit door de politie niet is weersproken nadat het in de krant verscheen. Pas toen het slachtoffer voor de tweede keer op Livorno was geweest, heeft een inspecteur de zaak grondig onderzocht. Enkele dagen erna werd de politieagent door OPZ aangehouden.
Daarnaast is er nu een zedenzaak, waarin een politieman Kishan J. terecht staat. De aanklacht tegen deze verdachte politieman is gemeenschap met een jeugdige of beter gezegd verkrachting van een 15-jarig meisje. De waarschijnlijk pedofiele politieman zou haar tweemaal hebben misbruikt. De politieman heeft het kind vaginaal en anaal verkracht. De verdachte erkent het meisje in maart te hebben opgehaald, echter ontkent hij haar te hebben verkracht. Over de verdediging van de advocaten en hoe ze omgaan met minderjarigen gaan we hier nu niets zeggen. Eerder is door de huidige voorzitter van Sova een zeer belangwekkend artikel geschreven op basis van kennelijk haar afstudeerthesis over hoe onethisch advocaten te werk gaan in zedenzaken, waar kinderen het slachtoffer zijn. Nu blijkt dat de vriendin van deze politieagent zelfmoord heeft gepleegd met zijn pistool, maar in de rechtszaal is gezegd dat deze man de moord heeft gepleegd. Ondanks dit voorval gaat de politieman gewoon door met kinderen verkrachten. Het KPS volgt deze probleemgevallen niet. Op de begroting van Juspol zien we dat als beleidsvoornemens is geformuleerd ‘evaluatie en versterking van de instituten voor rechtshandhaving, rechtsbescherming en rechtspraak’. We zien op de begroting een punt ‘verbetering human capacity’. Door de slechte financiële ontwikkeling in het land is het KPS niet gelukt om de afgelopen 10 jaren een kaderopleiding en een voortgezette opleiding te draaien. Dit heeft als gevolg dat eind 2018 het korps te kampen heeft met 800 plus eersteklassers. In het kader daarvan wil de organisatie ernaar toe streven dat de bovengenoemde opleidingen worden gedraaid, waardoor er een doorgroei kan worden ontwikkeld. Gelet op de verschillende technologische ontwikkelingen in de wereld is het noodzakelijk dat KPS investeert in diverse specialistische opleidingen. Ook door de vergrijzing en de grote uitstroom binnen de organisatie is het KPS van mening om te investeren in nog een horizontale bachelor politiekunde opleiding.
Vanuit het project Support Effectiveness Criminal Justice System in the Caribbean wordt het project ‘The advance police training’ voor 1 jaar uitgevoerd voor een bedrag van € 75.000. Dit programma is een donatie van de Europese Unie. We zien dat er op de begroting er geen geld is uitgetrokken om de corruptie binnen en de crime in het KPS aan te pakken. De politie moet hierover wel openheid van zaken geven. Het gevoel van onzekerheid in Suriname heeft niet alleen te maken met de crime vanuit het KPS.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: