VEAPS merkt nog weinig van investeringsprojecten USD 90 miljoen

De Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname (VEAPS) hoopt dat het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) efficiënt omgaat met het budget van USD 90 miljoen ten behoeve van de agrarische sector. Tot nu toe is er nauwelijks iets te merken van de bestaande projecten in de kuststrook en het binnenland. Dit meldt VEAPS in een perscommuniqué. De USD 90 miljoen (SRD 675 miljoen) kwam ter sprake tijdens de begrotingsbehandeling op 1 april in De Nationale Assemblee (DNA), waarbij het parlementslid Amzad Abdoel (NDP) een opsomming gaf over de LVV-projecten. Na bestudering van het LVV-rapport, wenst VEAPS een kritische houding van de parlementsleden naar LVV toe.
VEAPS brengt in herinnering dat LVV zich in mei 2018 gecommitteerd heeft om invulling te geven aan de Suriname Agriculture Market Acces Project (SAMAP) ter waarde van USD 13 Miljoen. Dit, ter stimulering van de afzet en export van agrarische producten waarbij agrariërs fondsen kunnen werven. “We zijn inmiddels al bijna 1 jaar verder en nog steeds zijn de actoren in de sector wachtende. Wanneer denkt LVV en het SAMAP-managementteam te beginnen met de voorlichting voor de boeren over de mogelijkheden van SAMAP? Wanneer kunnen de boeren hun aanvragen indienen? Hoe lang moeten de boeren nog wachten? Of zullen we niets doen en de gelden terug laten vloeien naar het buitenland?”, zijn de vragen die de boventoon voeren in het perscommuniqué.
VEAPS betreurt het dat de LVV-minister, Lekhram Soerdjan, onzichtbaar is in het veld en contact vermijd met vertegenwoordigers van de sector, terwijl de stakeholders meerdere malen hun misnoegen kenbaar hebben gemaakt. “Het lijkt alsof de stakeholders moeten ‘bedelen’ voor de ondersteuning van LVV.” VEAPS merkt voorts op dat Abdoel slechts oppervlakkige zaken presenteert in het parlement in plaats van de nadruk te leggen op de voortgang en effectiviteit van de geprogrammeerde projecten. “Anderzijds ontbreekt een analyse van de realisaties van de gestelde doelen in 2018 conform de beleidsactiviteiten uit 2018. VEAPS verlangd dat er een grondige discussie wordt gevoerd over het beleid van LVV om Suriname daadwerkelijk te positioneren als agrarische land.”
De bestrijding van ziekten en plagen, onvoldoende beschikbaarheid van land, hoge productiekosten, weinig onderzoek naar variëteiten en gewasbescherming, geringe voorlichting naar agrariërs, beperkte luchtvrachtruimte, niet-concurrerende luchtvrachtkosten, en geen toegang tot gunstige financieringsfaciliteiten, zijn de nijpende issues waarmee de agrariërs opgezadeld zitten. De grootste zorgpunt is de dreiging van het verlies van de
exportmarkt van sopropo. “Wat doet LVV om de eventuele stopzetting van de export van sopropo naar de Europese Unie (EU) te voorkomen per december 2019? VEAPS kijkt hieromtrent uit naar de initiatieven van LVV en doet een dringend beroep op alle DNA-leden om kritisch te kijken naar de uitvoering van het beleid en de begroting van LVV ter duurzame ontwikkeling van de agrarische sector”, aldus VEAPS.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: