Suriname krijgt speciale aandacht van FAO

Ontmoeting Buza en FAODe minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, heeft een onderhoud gehad met de
regionale Food and Agriculture Organization (FAO) vertegenwoordiger voor Latijns-Amerika en
het Caraibisch gebied, Julio Antonio Berdegué Sacristán. Tijdens dit gesprek is het belang
benadrukt van de ontwikkeling van de agrarische sector in Suriname, indachtig de
prioriteitsgebieden, zoals vastgelegd in het Ontwikkelingsprogramma 2017-2021.
De bewindsvrouw onderstreepte het belang van de agrarische sector voor voedselveiligheid en
het verminderen van voedselimporten, niet alleen voor Suriname, maar ook voor het Caraïbisch
gebied. Met deze aantekening in de marge, is met de FAO-vertegenwoordiger van gedachten
gewisseld over de modaliteiten voor een bredere en intensievere samenwerking met de
Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties.
Aan de basis van het vergroten van de fysieke aanwezigheid van de FAO in Suriname, ligt ook
het feit dat de regering voornemens is de schaal van programma’s en projecten die in Suriname
worden uitgevoerd te gaan vergroten, zodat de uitvoering efficiënter en effectiever kan
plaatsvinden.
Met het oog op de groeipotentie voor de agrarische sector in Suriname, is afgesproken dat de
FAO de technische assistentie zal verhogen. Als speciale maatregel zal door de FAO een
technisch medewerker worden aangewezen voor Suriname. Eveneens is voorgesteld om de
samenwerking met de FAO verder te versterken middels het ondertekenen van een
Memorandum Of Understanding. Berdegué heeft evenzo geïnformeerd dat er momenteel een
Trustfund ter beschikking is, waarvan Suriname gebruik zou kunnen maken.
Het hebben van goede en betrouwbare lucht- en maritieme verbindingen is ook besproken in
het kader van het transport van ondermeer (agrarische) producten. De ontmoeting heeft plaats
gehad op woensdag 3 april 2019, op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De FAO-
vertegenwoordiger zal tijdens dit bezoek aan Suriname ook een technisch onderhoud hebben
met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: