STREI gaat via CPAS wijziging kieswet juridisch aanvechten

Maisha Neus, voorzitter van de politieke partij STREI, is thans bezig de mogelijkheden te
bekijken om via de Center for Public Affairs Suriname (CPAS) juridische stappen te
ondernemen tegen de onlangs goedgekeurde wijzigingen in de kieswet. In haar optiek zijn de
wijzigingen onrechtmatig. Dit deelde Neus mee tijdens de discussieavond van Kenniskring
op 2 april in Lalla Rookh. Elke politieke partij die zich kan identificeren in de gedachtegang
van Neus kan zich ten aanzien van de kieswet wijziging aansluiten bij het initiatief van
STREI. “We zullen alle wettelijke middelen gebruiken om de onrechtmatige wetswijziging
aan te vechten.” Neus is voorstander van het systeem: one man one vote. Zij ziet geen heil in
het districtenstelsel en wil om die reden afschaffing daarvan. STREI streeft naar een optimale
burgerparticipatie en betrokkenheid waarbij het volk zelf een president kan kiezen.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: