Ministerie van Arbeid creëert toegang tot financiering voor kleinondernemerschap

Foto Trustbank AmanahHet klein-ondernemerschap vanuit het werkgelegenheidsperspectief krijgt meer ruimte om zich
te ontplooien. Hiertoe hebben werkarmen van het ministerie van Arbeid die in hun taakstelling
mede klein-ondernemerschap stimuleren, een memorandum of understanding ondertekend met
de Trustbank Amanah. Het gaat in deze om een publiek-private samenwerking. Hiermee is de
mogelijkheid gecreëerd voor klein-zelfstandigen om tegen redelijke leningsvoorwaarden en op
basis van richtlijnen van Islamic Banking aan kapitaal te komen voor de opstart en/of uitbreiding
van micro-ondernemingen.
Het doel van de samenwerking met de bankinstelling is in de eerste plaats ingegeven voor het
scheppen van werkgelegenheid. Toch sluit het ministerie niet uit dat bij een eventuele groei van
kleine ondernemingen, deze ontwikkeling een positief domino-effect kan hebben op de
economie. Zo hebben kleine ondernemingen de potentie om het bruto binnenlands product op te
krikken en hierdoor een bijdrage te leveren aan het gewenste herstel en de stabiliteit van de
economie.
De werkarmen van het ministerie die de samenwerking met Amanah zijn aangegaan zijn: de
Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) en de Raad voor Coöperatieven (RACO) die zich
beide primair richten op klein-zelfstandigen, weliswaar vanuit verschillende
beleidsinvalshoeken. Ook de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) die zich
eigenlijk richt op vroegtijdige schoolverlaters, is onderdeel van deze samenwerking. Hiermee
wenst SAO in te spelen op de situatie op de arbeidsmarkt, waarbij de vraag naar arbeidskrachten
minder is dan het aanbod van trainees. Om deze reden stimuleert de vakschool nu ook het klein-
ondernemerschap onder haar cursisten die al een ondernemingsgeest hebben, met de bedoeling
dat ze hun brood gaan verdienen als zelfstandige ondernemers.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: