Gerold Sewcharan: “Wetten zijn niet voor volle 100% onaantastbaar”

Wetten zijn niet voor de volle 100% onaantastbaar waardoor de rechterlijke macht
ingeschakeld mag worden om de innerlijke waarde van wetten te toetsen, mits er een
grondslag daarvoor bestaat. Dit is de zienswijze van Gerold Sewcharan, advocaat tevens
voorzitter van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO). Op de discussieavond van
Kenniskring op 2 april in Lalla Rookh, is Sewcharan breedvoerig ingegaan op de juridische
mogelijkheden om de goedgekeurde wijziging van de kieswet aan te vechten. Deze
wetswijziging heeft tal van onterechte barrières opgeworpen voor vooral de kleine politieke
partijen, zoals het verbod op de pre-electorale samenwerking en het neertellen van een
waarborgsom tussen de SRD 80.000 en SRD 100.000 om deel te kunnen nemen aan de
verkiezing in 2020.
Sewcharan citeerde artikel 80 lid 1 van de Grondwet waarin de onschendbaarheid van wetten
is bepaald. “Dit wil niet zeggen dat de rechter niet bevoegd is om de innerlijke waarde van de
wetten te toetsen. Wetten worden gemaakt door het volk want De Nationale Assemblee
(DNA) is een vertegenwoordiging van het volk. Het volk bezit alle macht. De wetgevende,
uitvoerende en rechterlijke macht zijn ondergeschikt aan de wil van het volk”, voegde hij
eraan toe. De Grondwet houdt rekening met eventuele fouten die bij de tot stand koming van
wetten gemaakt kunnen worden. “In beginsel zijn wetten onschendbaar omdat je anders rare
situaties kan krijgen. Echter, wetten zijn onschendbaar behoudens het bepaalde in artikel 106,
137 en 144 lid 1 van ons Grondwet.”
Sewcharan verduidelijkte dat alle wetten ondergeschikt zijn aan de wil van het volk. Elke wet
die geen draagvlak heeft bij grote delen van de samenleving kan de rechtskracht verliezen.
Om dit te bewerkstelligen is er eenheid nodig. Bij de Wet Rij- en Voertuigenbelasting
bijvoorbeeld, waar velen initieel geageerd hebben, kon het lot veranderd worden indien de
samenleving deze belasting massaal niet had betaald. Bij de wijziging van de Kieswet bestaat
de mogelijkheid om naar de groene tafel te stappen. Sewcharan is van mening dat er
duidelijke grondslagen aanwezig zijn die duiden op de schending van mensenrechten
waardoor de rechter de goedgekeurde wijziging van de Kieswet buiten toepassing kan
verklaren. Er kan eveneens aan de bel getrokken worden bij de Inter-Amerikaans Commissie
voor de Rechten van de Mens. De politieke partij STREI heeft het initiatief genomen om
samen met de Center for Public Affairs Suriname (CPAS) juridische stappen te ondernemen
tegen de nieuwe regels binnen de Kieswet.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: