Ramsahai: ‘Geldige visvergunningen verstrekt aan boten boven 2000 pk’

Illegale Chinese trawlers nog steeds in Surinaamse wateren

De zes Chinese vistrawlers die zich sinds november vorig jaar in Surinaamse
wateren begeven, zijn nog steeds niet vertrokken. Tijdens de
begrotingsbehandeling gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) spuugde
NDP-parlementariër Rajiv Ramsahai zijn gal hierover. “De Surinaamse kust
wordt dit keer niet door zeerovers geteisterd, maar door zes grote
fabrieksschepen, die al langer dan vijf maanden voor onze kust zijn. Ik wil de
minister vragen: ‘Efu yu no go gi deng man a vergunning, sang deng man e
suku dja ete? Sang deng man e wakti?”, benadrukte de NDP’er. Minister
Lekhram Soerdjan van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) zei op 7 maart al
in het parlement dat deze schepen niet voldoen aan de Surinaamse wetgeving en
hierdoor niet in aanmerking zullen komen voor een vergunning. De
bewindsman verzekerde dat samen met bevoegde autoriteiten bekeken zou
worden hoe deze illegale vaartuigen te verwijderen uit Surinaamse wateren. Zij
hadden toestemming om het land binnen te varen voor inspectie. De boten zijn
geïnspecteerd en afgekeurd. 
‘Ik ben bereid de resultaten van het onderzoek aan de minister te geven’
Ramsahai merkte op dat deze schepen een motorvermogen hebben van meer
dan 2000 pk, terwijl de Surinaamse wetgeving tot 500 pk toestaat. Desondanks
beschikt hij over informatie dat er toch wel andere vissersvaartuigen zijn die
wel over een geldige visvergunning beschikken, maar een motorvermogen
hebben met een vermogen van 2000 pk. Hij vindt dat LVV een onderzoek
hiernaar moet opstarten en de resultaten hiervan in ’s landsvergaderzaal moet
presenteren. “Als de minister de resultaten van het onderzoek niet kan krijgen,
ben ik bereid het aan hem te geven. Er is al jaren sprake van overbevissing in
onze wateren. Elke keer dat er vergunningen verlengd moeten worden, worden
nieuwe trawlervergunningen uitgegeven”, benadrukte de NDP’er, die ook
belangen heeft in de visserijsector. Hij ziet liefst dat er ook een lijst met alle
trawlervergunningen naar het college wordt opgestuurd.
Uitbaggeren Surinamerivier nadelig voor vissers
Ramsahai is ook bezorgd over het uitbaggeren van de Surinamerivier. “Ervaring
leert dat toen de Berbiceriver in Guyana uitgebaggerd werd, er daarna bijna
geen vis te vangen was in de rivier. Ik weet persoonlijk dat er minimaal 100
gezinnen afhankelijk zijn van visvangst in de Surinamerivier. Zijn er studies
gedaan om deze vissers te beschermen? Indien er geen vis meer te vangen is na
het uitbaggeren van de Surinamerivier, wat zullen deze gezinnen dan moeten
doen? Hoe zullen de kostwinners met geld op tafel komen?”, stelde Ramsahai.
Budike: ‘No meki deng snesi law yu’
Ramsahai kreeg ondersteuning van Keshopersad Gangaram Panday (NDP), Carl
Breeveld (DOE) en Marlon Budike (NPS). “Wij zijn het enige land in de regio
dat vis kan exporteren naar Europa. Het is ook regel dat alle vis gevangen in
onze wateren, in Suriname moet worden aangeleverd. Regering, no meki deng
snesi law yu en vernietig unu visserij”, zei Budike. De NPS’er werd uiteindelijk
onderbroken door parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Volgens de
DNA-voorzitter moeten niet alle Chinezen worden beschuldigd met deze
opmerking, omdat slechts een paar ondernemers zich schuldig hieraan hebben
gemaakt. “Als mensen zich aangesproken voelen, then I don’t know”, zei
Budike tot slot. Uiteindelijk nam Budike zijn woorden terug en verving het
woord ‘Chinezen’ met ‘ondernemers met Chinese trawlers’.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: