PL wil waarborgsom voorschieten aan kleine partijen

PL wil waarborgsom voorschieten aan kleine partijenDe Pertjajah Luhur is voornemens om de waarborgsom die zal komen te liggen tussen de SRD 80.000 en SRD 100.000 voor te schieten aan de kleine politieke partijen, die niet in staat zijn dit bedrag op te hoesten. Hierbij is het wel vereist dat de partijen kunnen aantonen dat zij het aantal stemmen halen volgens de 1 procent regeling. ‘We zijn ook actief op het veld bezig. Ze moeten kunnen aantonen in welke gebieden zij verzekerd zijn van stemmen’, laat partijvoorzitter van de PL, Paul Somohardjo, optekenen door Dagblad Suriname. De politicus beklemtoont dat indien de kleine politieke partijen meedoen aan de verkiezingen, zij verzekerd moeten zijn van verkiezingswinst of een zetel. ‘Ze moeten niet meedoen om de organisatie te verstoren.’
Na verkiezingswinst geld terugkrijgen
Voor de PL zelf is het een gemakkelijke klus om de waarborgsom te betalen, omdat zij bij elke verkiezing verzekerd is van verkiezingswinst, zegt Somohardjo. Hij stelt wel dat na het behalen van het aantal zetels, de partij direct haar waarborgsom gerestitueerd moet krijgen. De PL-topper pleit in dit verband dan voor efficiënte en snelle afhandeling door het Centraal Hoofd Stembureau, het orgaan dat belast is met het beheer van dit bedrag.
Zorgen maken om kleine politieke partijen
Zoals de PL-voorzitter het verwoordt, maakt hij zich danig zorgen om de kleine politieke partijen die willen meedoen aan de verkiezingen, maar het geld niet hebben om de waarborgsom te betalen. Tegen deze achtergrond doet hij dan ook de handreiking naar deze politieke partijen toe, door de waarborgsom voor te willen schieten. Volgens Somohardjo moet elke politieke partij in een democratische rechtsstaat kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Het niet beschikken over de nodige financiën moet geen drempel vormen voor deze kleine organisaties.
Pre-electoraal verbod is niet interessant
Het verbieden van pre-electorale samenwerking, is voor Somohardjo niet interessant. ‘Wie gaat mij kunnen verbieden om niet met partij x samen te werken?’ stelt hij retorisch de vraag. Hij stelt het van heel groot belang dat de buitenparlementaire en oppositionele politieke partijen moeten samenbundelen. Het binnenhalen van het aantal zetels op ressortsraadsniveau vindt plaats volgens het meerderheidsstelsel. ‘Dus, de wet heeft zoveel mazen waar wij voordelen uit kunnen halen’, aldus Somohardjo.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: