Hitte, droogte, vuur en rookoverlast

We zijn wederom in een periode van droogte, de piekperiode van de kleine droge tijd. Volgens de meteorologische dienst kan deze periode nog enkele dagen aanhouden. Doordat aan dit seizoen een verhoogd risico van brandgevaar is gekoppeld, wordt de brandweerzorg vaker aangesproken.
De vuil- en grasverbrandingen komen het meest voor in deze periode van droogte. Dagelijks rukt de brandweer gemiddeld 30 keren uit naar vuil- of grasbranden. Grasbranden kunnen soms spontaan ontstaan, de meeste gras- en vuilverbrandingen zijn echter te wijten aan on- of bewust menselijk handelen. Het Korps Brandweer Suriname (KBS) geeft ten overvloede in herinnering dat het stichten van vuil- of grasbranden bij wet verboden is. Dit onmaatschappelijk gedrag heeft ook een schadelijk effect op het milieu, in met name de woonwijken. Door de frequente meldingen van dit karakter is het KBS niet altijd in staat om ‘multi’ simultaan op te treden. Eén van de trekkers van de tank met bluswater (20.000 liters) was gister door een technisch euvel voor enkele uren uit de vaart, waardoor de druk op de ‘zorg’ werd vergroot. Het KBS doet een beroep op eenieder om geen vuil of gras te verbranden en degenen die dat doen te overtuigen het na te laten. Bij ontdekken hiervan wordt gevraagd gelijk de brandweer te bellen op het nummer 110 of de dichtstbijzijnde brandweerpost in uw omgeving (ook al ondervindt u op dat moment geen directe overlast). Als het gaat om veelplegers (bijvoorbeeld buurtbewoners die zich veelvuldig hieraan schuldig maken), wordt u op het hart gedrukt de politie te bellen. Het verbranden van gras en vuil heeft meerdere aspecten dan brandveiligheid alleen; gezondheid, milieu, verkeersveiligheid, enzovoorts, zijn allemaal aan de orde bij dit vraagstuk.
Aan de kampeerders, recreanten, vissers, jagers, en anderen, wordt een dringend beroep gedaan verantwoord om te gaan met de natuur; Ga voorzichtig om met sigarettenpeukjes, doof deze helemaal uit en zorg voor een asbak of opvang. Voorkom het koken onder bomen, let op laag hangende (dorre) takken. Houdt uw vuurplek op minimaal drie meter schoon en geheel vrij van begroeiingenstrooisel, om loopvuur te voorkomen. Weest alert en houd een emmer met ongeveer 20 liter water gereed. Laat de plek zoveel mogelijk achter, zoals je die hebt aangetroffen en indien mogelijk netter!

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: