Somohardjo: “We vechten voor iedereen”

1Pertjaja Luhur meeting diasporaDe voorzitter van Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, hield maandag in haar PL-partijcentrum een persconferentie, waarin hij vertelde over de buitenlandse reis waar gesproken werd met diaspora uit onder andere Nederland en Indonesië. Delegatieleider was de fractievoorzitter van de NDP, Andre Misiekaba. De zakenreis duurde van 11 tot en met 21 maart. Zodra het verslag door Misiekaba aan het parlement is uitgebracht, zal de inhoud van de meeting met de samenleving worden gedeeld, deelde Somohardjo mee.
Kosten
Met diaspora zijn gesprekken gevoerd. Het kapitaal van Surinamers in Nederland is bijna 4 miljard. “Ze zijn echter huiverig om onder dit beleid, dat verkwistend is en niet presteert, te investeren”, zei Somohardjo.
Diasporabank
De diaspora wil via een diasporabank tenminste 1 miljard Euro investeren in de Surinaamse economie. Deze legale investering zal als gevolg hebben dat de koers omlaag gaat, is de overtuiging van de diaspora. De voorwaarde is dat er een ander beleid nodig is, stelt de PL-voorzitter. Somohardjo zei dat van een leenbeleid afgestapt moet worden. Het liefst bundelen alle oppositionele partijen zich in een grote organisatie om dit doel te bereiken. Hierover wordt nog van gedachten gewisseld. De partijen zitten wat dat betreft volgens Somohardjo op een lijn om een andere weg dan de huidige in te slaan.
AOW-kwestie
Ten aanzien van de AOW-kwestie zijn er gesprekken gevoerd met CDA en DENK, evenals andere partijen en organisaties. Onder de naam Stichting Feti Fu Yu Leti worden inspanningen verricht om een financiële tegemoetkoming voor de Surinamers in Suriname te realiseren. De gesprekken worden op dit punt doorgevoerd. Er is een MOU met Stichting de Hoop, een overkoepelend orgaan van de bestrijding van het AOW-gat, onder leiding van Iwan Leeuwin, geadviseerd door Barryl Biekman. Dennis Belfor heeft ook zitting hebben in deze organisatie. Om dit traject te begeleiden, is contact gelegd met topjurist Gerard Knoops. Surinaamse juristen hebben voorgesteld om dit vraagstuk collectief aan te pakken. Er zal ook naar een wet uit 2002 gekeken worden, die zegt dat Surinamers die tot 1975 zijn geboren, aanspraak maken op het Nederlanderschap. Voor deze groep zal worden gelobbyd. Somohardjo zegt dat het volgende is aangegeven. “Wij willen wel, maar houd rekening ermee dat uw regering in disharmonie leeft met de Nederlandse regering, zelfs de Nederlandse ambassadeur is nog niet eens aangesteld. Er worden mogelijkheden bekeken om dit recht, waar Surinamers aanspraak op maken, juridisch danwel politiek aan te vechten.” Somohardjo noemt een voorbeeld uit Indonesië, waar het is gelukt rechthebbenden na 50 jaar wachten een vergoeding van 500 euro te geven. “We gaan het dus juridisch aanpakken.” Er is gekozen voor een stichting, Feti Fu Yu Leti, om elk misverstand dat deze strijd partijgebonden is, uit de wereld te halen. We vechten ook voor NDP’ers, en VHP’ers en andere Surinamers. In deze strijd noemt de PL-topman August Boldewijn selectief. Boldewijn is het niet eens met deze inzet. “Er zijn ook andere initiatieven genomen. Is meneer Boldewijn ook tegen deze organisaties of is hij alleen tegen Somohardjo?” Somohardjo roept Boldewijn op om af te stappen van het slavensyndroom. “Wij vragen 27 miljard en dat komt neer op 500 euro per persoon per maand. Goed of niet goed, het is een strijd voor Suriname. Als Boldewijn ons niet wil ondersteunen, is dat zijn standpunt, maar laat hij niet opereren als de advocaat in het belang van Nederland.”
Nickerie
Met Pasen houdt PL in Nickerie op zaterdag 20 april een grote massameeting. “We laten dan zien dat we nog bestaansrecht hebben in dit deel van Suriname, zei Somohardjo. We gaan strijden voor een tweede zetel. Somohardjo schat in dat de situatie met zijn collega-parlementariër Doekhie in Nickerie zo zal zijn dat deze niet geplaatst wordt en dat dit tot gevolg heeft dat het voor PL een open goal situatie is. Er zal op die dag ook de eerstesteenlegging van een moskee plaatsvinden. De partij zal ook een beleidsplan voor thuiszorg ontwikkelen. De behoefte aan thuiszorg is groot. Als minister van Sociale Zaken is het niet gelukt, maar nu moet het lukken. De partij faciliteert via werkarmen thuiszorg momenteel te Mariënburg en Nickerie.” De huidige tarieven zijn niet haalbaar voor sociaal zwakkeren, liet de partijvoorzitter weten. Een betaalbare thuiszorg realiseren, ziet Paul Somohardjo als een mijlpaal in zijn 50-jarige actieve loopbaan als politicus.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: