Richard Kalloe: ‘Adhin liegt, de kleine man moet opdraaien voor alle schulden’

Ingenieur Richard Kalloe
Ingenieur Richard Kalloe
Ingenieur Richard Kalloe kan er alleen om lachen wanneer hij de beweringen van vicepresident (vp) Ashwin Adhin, gedaan op het politiek podium in Ocer, onder de loep neemt. Adhin schroomde er niet voor om de NDP-aanhang zand in de ogen te strooien en voor te houden dat het betalen van de vele staatsschulden, die de NDP-regering genomen heeft, zal plaatsvinden middels de agrarische revolutie, die volgens Adhin gaande is. Volgens de vp zullen de staatsschulden betaald worden middels het verder exploiteren van de reserves in natuurlijke hulpbronnen. En volgens Adhin zijn de inkomsten uit alle sectoren aan het groeien en zou de regering altijd in staat zijn om de leningen af te lossen.
Adhin is sterk aan het dromen
Kalloe schroomt er niet voor aan te geven dat Adhin sterk aan het dromen is. ‘Wat hij zegt, is pure nonsens. Zijn hersenen zijn op sterk water. Hetgeen hij op het politiek podium in Ocer heeft beweerd, is bezijden de waarheid. Adhin liegt, de kleine man moet opdraaien voor alle schulden’, geeft Kalloe zijn ongezouten kritiek tegenover Dagblad Suriname. Hij betreurt het dan ook ten zeerste dat de burgers die maar achter Adhin aanlopen, niet ontwikkeld genoeg zijn om te begrijpen dat zij moeten opdraaien voor alle schulden die deze regering heeft genomen en zich dus met een kluitje in het riet laten sturen door de woorden van Adhin. ‘Hij speelt politiek dom. Hij wil de waarheid niet zeggen. Dit, ter wille van het aanblijven binnen het machtscentrum.’ Kalloe wijst erop dat zelfs de president geen boodschap heeft naar de gemeenschap met een beleid zonder enig perspectief.
Illegale informele sector financiert 90%
Al de verdiensten en betalingen die te zien zijn in de winkels, het draaien van ambassades, de aanschaf van auto’s en allerhande goederen wordt 90% gefinancierd door de illegale informele sector, wijst de ingenieur op. De totale import van tussen de 2 en 3 miljard USD, hier wordt nauwelijks 300 tot 400 miljoen USD gefinancierd door de eigen inkomsten. ‘Dan is dit bedrag van USD 300 tot USD 400 alleen bedoeld om medicijnen en een paar andere dingen te kopen. Is het geld al op. Dan hebben we nog niet eens toiletpapier en andere levensbehoeften kunnen kopen uit dat geld.’
Inkomstenverhaal is flauwekul
Het zogenaamde inkomstenverhaal van de vp wordt door Kalloe getypeerd als te zijn ‘flauwekul’. Hij brengt in herinnering dat deze regering synoniem staat voor ‘anti-productie en anti-agrarisch beleid’. De inkomsten uitgedrukt in SRD, geïnd door de inkomstenbelastingen uit de zogenaamde productiesector, behelst niet meer dan 10% tot 20% van de begroting. De ingenieur zegt met klem dat het overig 80% betreft ‘de belasting die wij betalen middels loon-, vermogens- en winstbelasting’. En voegt eraan toe dat het al jaren zo is dat de verdiensten binnen de mijnbouwsector jaarlijks bijkans 300 miljoen USD bedraagt. Uitgedrukt in SRD komt dit uit op 1½ miljard SRD. ‘De begroting is vele malen groter.’ Het is een feit dat de burger van het land, de kleine man, de totaliteit aan schulden die deze Staat heeft genomen, gaat helpen betalen. Dit zal geschieden middels de aanschaf van benzine, levensmiddelen en andere goederen en spullen die vereist zijn in het leven. ‘Op alle producten die je koopt, betaal je omzet- en verbruiksbelasting, elke burger van het land helpt mee om de staatsschulden af te lossen. De prijs is al gecalculeerd in die maggieblok of die rol toiletpapier die je in de winkel koopt.’
Guyana lost na 34 jaren nog schulden af
Een simpel voorbeeld van een land dat gedurende het bewind van oud-president Forbes Burnham vele schulden had genomen en na bijkans 34 jaren nog steeds bezig is met het aflossen van de schulden, is ons buurland Guyana. Gedurende 1964 tot 1980 was hij premier en vanaf 1980 tot 1985 de president van Guyana. Vanwege ziekte kwam hij plotseling te overlijden. Deze oud-president leidde Guyana in 1966 naar Onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest. Aanvankelijk streefde hij voor gematigd beleid, maar in 1970 was zijn leiderschap links. Hij verklaarde Guyana tot een coöperatieve republiek en vestigde sterke relaties met Cuba, de Sovjet-Unie en andere communistische staten. Gedurende de jaren ‘70 werd het beleid van Burnham steeds meer dictatoriaal. Hij schroomde er niet voor om de Grondwet te wijzigen in 1980. Dit, om de positie van zijn presidentschap te verstevigen.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: