Gajadien: ‘Adhin toont eigenschappen alcohol- en drugsverslaafde’

Asiskumar Gajadien
Asiskumar Gajadien
Al SRD 210 miljoen getrokken bij Centrale Bank

Van de SRD 670,1 miljoen aan voorschotten aan de Staat, is er volgens VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien ondertussen al SRD 210 miljoen getrokken bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Gajadien heeft gisteren tijdens de start van de begrotingsbehandeling ernstige kanttekeningen geplaatst op het leningen- en corruptiefaciliterend beleid dat nog steeds wordt voortgezet. Het verhaal van vicepresident Ashwin Adhin dat mensen niet moeten zeuren over de 2.5 miljard US dollar aan schulden, omdat het land goud-, olie- en bauxietreserves heeft met een waarde van 200 miljard US dollars, is volgens Gajadien vergelijkbaar met het gedrag van een alcohol- en drugsverslaafde. Dat de nieuwbakken NDP-ondervoorzitter Adhin vindt dat lenen geen probleem is, doet Gajadien denken aan een alcohol- en drugsverslaafde. “Iemand dat goed werk deed in het verleden, in het bezit is gekomen van een perceel en huis, maar op een gegeven moment aan drugs en alcohol is verslaafd. Deze verslaafde probeert dan overal te lenen om zijn behoefte te dekken. Als iemand hem vraagt waarom hij leent en hoe hij dat gaat terugbetalen, zegt hij dan: ‘no spang, mi habi a oso toch’”, stelt Gajadien.
Resultaat deal 5 procent goudopkoop via Kaloti Minthouse
Gajadien vroeg de regering ook naar het resultaat rondom het besluit van de Centrale Bank van Suriname uit 2016 om 5 procent van het goud dat de kleinmijnbouwers exporteren, op te kopen via Kaloti Minthouse. Hiermee zou de goudreserve worden opgebouwd en getracht worden om de SRD te stabiliseren. “Ingevolge artikel 19 lid 1 van de Bankwet dienen de directe opeisbare verplichtingen van de bank voor ten minste 50% gedekt te zijn door een voorraad goud en deviezen. Vanaf januari zaten wij rond de 60% qua dekking en als ik naar de stand kijk per 22 maart, dan zien wij dat er al een trend wordt gezet van terugval naar 54%. Alweer een zorgelijke ontwikkeling van onze economie. De regering is de controle kwijt”, benadrukte de VHP’er.
Begroting een economische ramp
Volgens de VHP’er heeft Venezuela miljarden aan natuurlijke hulpbronnen, maar het volk beschikt niet eens over eenvoudige medicamenten en brood. “De geldbiljetten daar zijn goedkoper dan toiletpapier. Ik probeer te begrijpen welke economen Adhin, Bouterse en Hoefdraad daar uithangen. Het gaat niet om wat je hebt, maar om welk bestuur je voert. Kijk naar het alarm van de Vereniging van Medici in Suriname en het advies van de Vereniging van Economisten in Suriname.” De ingediende begroting typeert Gajadien als ‘een economische ramp’. “Wanneer in de Wet op de Staatsschuld uitzonderingen zijn gemaakt om begrotingstekorten danwel begrotingen te doen financieren door leningen, dan is dat ook begrenst in gevallen waarbij er een negatieve groei is. Men mag het obligoplafond niet overschrijden, dus deze begroting moet sowieso aangepast worden.”
Adhin kan geen antwoord geven op “Pe a moni de?”
Gajadien vindt dat Adhin zich diep moet schamen over ‘het koeterwaals dat hij het afgelopen week op politieke podia heeft uitgekraaid’. De VHP’er vindt dat de nieuwbakken NDP-ondervoorzitter op 20 maart juist ballen moest hebben getoond door bij het incident te KD-veld op de vooravond van Phagwa, het publiek antwoord te geven op de vraag: ‘Pe an moni de?’ dan zich te gaan verschuilen achter drogredenen. “Hij weet bliksemsgoed dat in de afgelopen periode miljarden US dollars dit land zijn binnengekomen, maar dat het tot nu toe gelegen heeft aan het corruptiebeleid dat de samenleving alleen maar armer en armer is geworden.”
Misstanden worden met mantel der liefde bedekt
Gajadien beschuldigde de regering ervan alle misstanden met de mantel der liefde te bedekken en zodoende een corruptiefaciliterend beleid voort te zetten. De VHP’er vindt het kwalijk dat Financiënminister Gillmore Hoefdraad beloofde informatie over een vermoedelijk corruptiegeval bij het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, weigert op te sturen naar het parlement. Hij beweert in één van de zogenaamde dossiers te hebben gekeken die door president Desi Bouterse naar de procureur-generaal zijn gestuurd. “Bewijsmateriaal dat juist zou moeten leiden tot goed onderzoek, wordt bewust weggelaten. Deng man no wani onderzoek”, aldus de VHP’er.
Adhin: ‘Is Gajadien rechercheur, vervolgingsambtenaar of pg?’
Adhin uitte uiteindelijk zijn misnoegen over de beschuldigingen aan het adres van de regering. Hij vindt het te verregaand dat de regering ervan beschuldigd is dat zij opzettelijk onvolledige rapporten naar de pg heeft opgestuurd. “Wij zijn in een continu dialoog met de pg om informatie te geven. Tenzij de spreker rechercheur of vervolgambtenaar is geworden en kan beoordelen wat ‘weglaten-niet-weglaten’ is. Ik zie ook niet dat het lid ook zelf pg is”, stelde Adhin. Hij eiste een correctie vanuit het parlement.
Leugendetector in DNA-vergaderzaal plaatsen
De parlementariër is er voorstander van dat er een polygraaf, ook wel leugendetector, in de DNA-vergaderzaal wordt geplaatst zodat het college bij elk antwoord van de regering gelijk kan zien of er gelogen wordt of niet.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: