Foute uitgangspunten

De begrotingsbehandeling voor het jaar 2019 is gisteren in DNA aangevangen. Het is zo nu en dan er heel gespannen aan toegegaan. Vooral de politici van de oppositie proberen de spanning op te bouwen door verbaal hevig in te gaan tegen het beleid van de huidige regering. Zo is er voorbeeld steeds herhaald dat de regering bezig is om de bevolking te misleiden. De regering schijnt nu de vp meer dan voorheen in te zetten in openbare aangelegenheden. Dat is met het oog op de komende verkiezingen met name in het district Wanica, waar een battle uitgevochten moet worden met een persoon die echt in Wanica woont. En dat is de voorzitter van de VHP. Het is tijdens de NDP alv en massameeting van zaterdag en het optreden van de vp maandag in DNA, duidelijk geworden dat de vp behoorlijk veel ervaring mist. De vp maakte zowel tijdens de massameeting als in DNA cruciale denkfouten waarbij hij gegevens die de verzieking van de samenleving typeren, juist heeft willen goedpraten. We hadden het eerder over het overheidsapparaat. Door de vp zou enkele weken terug ergens op een bijeenkomst zijn beweerd dat de rij- en voertuigenbelasting moest worden ingevoerd om het ontslag van enkele duizenden ambtenaren te voorkomen. Het aantal dat de vp noemde kan niet betaald worden met het geld dat men met deze belasting wenst op te halen. De vp deed deze uitspraak voor een bepaald gehoor van de partij dat ambtenaar is of zijn of haar best doet om alsnog via de partij in overheidsdienst te komen. Daarom worden ook de vergaderingen links en rechts bijgewoond. De vp en andere politici maken een grote fout door aan te geven dat de regering banen onaangetast heeft gelaten, ondanks het IMF had aanbevolen om mensen te ontslaan. In de eerste plaats is het niet nu maar al jaren geleden dat de regering heeft aangegeven om de adviezen van IMF niet opgevolgd zullen worden. De regering heeft de adviezen van het IMF dus nooit in overweging genomen om het goed te keuren. In de tweede plaats, het besluit om mensen uit de ambtenarij te ontslaan, moet komen van de regering. Deze besluiten worden op formele wijze genomen, bijvoorbeeld in de raad van ministers. Voor zover wij weten heeft de regering nooit bekendgemaakt dat ze van plan is om een aantal banen te schrappen bij de overheid. Ook is nooit bekendgemaakt hoe men deze banen zou gaan vervangen met werkgelegenheid in de private sector. Wel is door de regering in de media medegedeeld dat de regering de onderwijzers van het openbaar onderwijs uit het Fiso-systeem zou halen en hen zou zetten in iets als een stichting. Er zijn meer dan 10.000 onderwijzers in dienst van de overheid, dus als ze uit de overheidssfeer komen, dan hebben we 10.000 ambtenaren minder. De vraag blijft of daarmee de personeelskosten voor de Staat minder worden. Ook gisteren is in DNA geprobeerd om te benadrukken dat de regering trouw de lonen van de ambtenaren heeft betaald. Dat is ook waar. Met dit gegeven probeert de regering in de gunst te komen bij de ambtenaren, een kiezerskorps landelijk bestaande uit tussen de 40.000 en 50.000 mannen en vrouwen.
Een zeer verwerpelijke zaak dat op de meeting van de regeringspartij en maandag in DNA aan de orde was, betreft dat van de leningen. Er wordt beweerd dat Suriname behoorlijk rijk is, we hebben miljarden aan natuurlijke hulpbronnen. En daarmee zouden de schulden heel gemakkelijk kunnen worden betaald. Maar terecht wordt in DNA gesteld dat de rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen nog niets zegt over een vermogen om schulden te kunnen afbetalen. De vp was hier in zwaar weer in DNA en hij haalde aan dat eerst berekend is of Suriname in staat zal zijn de leningen te betalen en af te lossen en dan pas zijn de leningen verstrekt. Suriname zou ook nooit in de problemen zijn geweest tot nu toe om de rentes etc. af te lossen. De oppositie haalt aan dat de aflossingen na 2021 en voornamelijk rond 2026 beginnen. Het probleem is dus in de toekomst geparkeerd. Door de oppositie is het voorbeeld van Venezuela aangehaald. Dit land zou miljarden aan olie hebben, maar kan nu niet eens stroom garanderen. Miljoenen Venezolanen zijn het land uitgevlucht. Er zijn andere landen in Afrika die ook grote natuurlijke rijkdommen hebben, en deze ook ontginnen, maar de bevolking blijft even arm, heeft niet eens water, en gaat gebukt onder grote bedragen schuld per hoofd van de bevolking. In deze landen eigenen een handjevol mensen zich ongestraft de rijkdommen van het volk. Ook in Suriname lopen er mannen in de voorhoede die op onverklaarbare wijze toen ze minister van OW werden stinkend rijk werden en nu naar verluidt bezitters zijn van helikopters, naar eigen zeggen geld voor 7 komende generaties in de familie en zelfs hele voetbalclubs in de topdivisie van Suriname. De paralellen met deze Afrikaanse landen is duidelijk aanwezig in Suriname. Het is in Suriname mogelijk dat echt een handjevol mensen alle gelden uit de natuurlijke rijkdommen zich toe-eigenen en dan grote shows en bokswedstrijden organiseren voor de aanhang. Het is verwerpelijk om zo leningen aan te gaan en zo te denken over de natuurlijke hulpbronnen. Het is een teken van vernietigend financieel overheidsbeleid.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: