Kenniskring houdt discussie over Kieswet

Kenniskring houdt op dinsdag 2 april een discussieavond over de recente gewijzigde Kieswet. Vijf gastsprekers, allen politici van de iets wat jongere politieke partijen, te weten Angelic del Castilho, voorzitter van DA 91, Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de Palu, Maisha Neus, voorzitter van STREI!, Shaif Basier, voorzitter van Lijst Basier en Gerold Sewcharan, voorzitter PRO, zullen hun blik werpen op deze issue. In mei 2020 is het niet meer mogelijk voor politieke partijen om in combinatieverband deel te nemen aan de verkiezingen. Hiertoe is de ontwerpwet voor wijziging van de Kiesregeling van 1987 goedgekeurd in de DNA. Elke politieke partij moet zich nu zelfstandig inschrijven voor deelname aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen. De wetswijziging over het evenredigheidsstelsel voor ressortraden is ingetrokken. Ondanks grote delen van de samenleving tegen ingrijpende wijzigingen waren, is deze toch doorgedrukt. De vraag rijst als de democratie om zeep geholpen is door geen pre-electorale combinaties toe te staan. Verder is de leeftijd van 65 jaar naar 70 jaar opgetrokken voor leden van het OKB en het Centraal Hoofdstembureau. Dit, terwijl er zoveel jong kader zich jaarlijks aandient en dus niet aan bod komt. Partijen moeten nu naast de 1% regeling ook een waarborgsom van minimaal SRD 100.000 betalen, willen ze deel kunnen nemen aan de verkiezingen. De elektronische identiteitskaart is met veel spoed geïntroduceerd enz. Wat mogen we verwachten dat vooral de kleinere politieke partijen zullen gaan doen. Kunnen ze het kapitaal opbrengen? Gaan ze samenwerken, samensmelten of opgaan in de grotere partijen. Op deze en andere vraagstukken zullen de gastsprekers ingaan.
De presentaties beginnen exact om 8.00 uur in de avond in het Lalla Rookh Complex. Een ieder is welkom deze meeting bij te wonen. Kenniskring bestaat ruim 20 jaar met een zusterorganisatie in Nederland en netwerkgroepen in Aruba, Curaçao, Guyana, India, Trinidad en de USA. Het is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid- en business community. Door elke eerste dinsdag van de maand inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK-members in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven. Kenniskring is een instrument om door middel van contactlegging de expertise van elk netwerklid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk of maatschappelijk voordeel te behalen. KK kent geen bestuur, doch een coördinatieteam, geen penningen, doch vraagt een vrijwillige (verplichte) bijdrage van SRD 20 ter dekking van kosten van die avond.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: