‘NDP een super rechtse sektarische kapitaalclub’

De NDP-massameeting vrijdag in Ocer (foto: Regilio Derby)
De NDP-massameeting vrijdag in Ocer (foto: Regilio Derby)
Aan de vooravond van de algemene ledenvergadering van de NDP van vrijdag 29 maart, gevolgd door een massameeting, hebben leden van de Nationale Partij Suriname (NPS), wat zij noemen het ‘meedogenloos- schaamteloos optreden van de NDP-regering’, in niet mis te verstane woorden afgewezen. ‘Het sociaal contract van Bouterse is een vorm van volksverlakkerij. De NDP is een super rechtse sektarische kapitaalclub, die alles naar zich toetrekt. Het is overduidelijk dat het zogenaamd sociaal contract van Bouterse een money-making business is geworden.’
NPS wordt gedwarsboomd
Aangehaald werd dat het bewind van R.R. Venetiaan werd gekenmerkt door het principe, waarbij elke Surinamer, zonder aanziens des persoon, aan zijn of haar trekken kwam. De NPS heeft bijvoorbeeld NDP-aanhangers nooit gedwarsboomd. Zij kwamen van hoog tot laag in aanmerkingen voor voorzieningen die de Staat verschaft. ‘De NDP van Bouterse voert een tegenovergesteld beleid. Niets wordt nagelaten om de NPS en haar achterban te dwarsbomen. Alleen de NDP-gelieerde personen worden bediend.’
Private sector heult met de regering
‘De overheid is op het moment vrijwel de enige die projecten in uitvoering heeft waaraan ondernemers echt kunnen verdienen. Wie niet danst naar de pijpen van de machthebbers valt buiten de boot. Het is volgens de oppositie duidelijk dat de private sector heult met de regering. Er wordt uit zelfbehoud samengespannen. Er wordt onder een hoedje gespeeld. Daar moet verandering in komen.’
Slaafse opstelling
‘Het bedrijfsleven is een slaaf geworden van de regering. Niet alleen personen worden omgekocht, het bedrijfsleven wordt ook ingekapseld. Het bedrijfsleven is altijd al afhankelijk geweest van overheidsopdrachten. Er hebben zich voortdurend onrechtmatigheden plaatsgevonden, maar op het moment wordt er veel kwaadaardiger dan voorheen opgetreden.’
Pakkettensysteem een duistere zaak
‘Het pakkettensysteem van de overheid is een duistere zaak. Aan bepaalde ondernemers is toegestaan om goederen, die behoren tot het voedselpakket, invoerrechtenvrij te importeren. Er is geen controle hierover. Vermoed wordt dat goederen uit het pakket, waarop er geen invoerrechten betaald wordt, ook op de schappen van winkels en supermarkten terechtkomen.’
Contract met 94 aannemers een dubieuze zaak
‘Onlangs werd er een contract gesloten met 94 aannemers die oproepbaar zijn voor het uitvoeren van openbare werken. Binnen de NPS zijn er hierbij vragen gesteld, opmerkingen gemaakt en kanttekeningen geplaatst. Zijn ze in staat om de werken naar behoren uit te voeren? Zwaar materieel bezitten wil nog niet zeggen, dat men bevoegd of bekwaam is in de uitvoering van werken. Worden de aannemers tegen de beste prijs betrokken? Zal het weer een misère worden als het op betalen aankomt?’
Politieke toppers die poen opstrijken
‘In de structuur van het contract zijn de aannemers die in aanmerking kunnen komen voor het uitvoeren van opdrachten onderaannemers. Het zijn politieke toppers die het werk zullen verdelen en het merendeel van de poen opstrijken. Het is exact hetzelfde oncontroleerbare systeem, dat bij de naschoolse opvang werd gehanteerd, waarbij er vele tientallen miljoenen zijn verduisterd. Gevreesd wordt dat na de verkiezingen van 2020 de financieel economische catastrofe van Boutterse/Adhin nog duidelijker zal blijken, dan na de verkiezingen van 2015 toen de koers van de SRD drastisch kelderde en het land in armoede stortte.’
Een foefje om land en volk te bedriegen
‘Er is geen transparantie. Er vinden geen openbare inschrijvingen plaats. Door het te besteden bedrag te spreiden over 94 aannemers en onderaannemers, wordt openbare aanbesteding omzeild. Het is een foefje om land en volk te bedriegen. De coalitie binnen De Nationale Assemblee sluit oren en ogen en speelt het spelletje mee. Het wordt betreurd dat bedrijvenorganisaties, waaronder VSB, Asfa, KKF en anderen onvoldoende opkomen voor hun leden.’
HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: