Belfort hekelt aanpassing Wet OKB

Voorafgaand aan de aanname van de aanpassing van de wet, waarbij de
leeftijdsgrens wordt opgetrokken, zodat Jennifer van Dijk-Silos wederom zitting
kan nemen als hoofd van het Onafhankelijk Kiesbureau, merkte Abop-
parlementariër Edward Belfort op dat dit totaal in strijd is met de trias politica.
Hierbij citeerde Belfort, Charles Montesquieu, een van de grondleggers van de
democratie. “Om machtsmisbruik te voorkomen dienen zaken zodanig te zijn
geregeld dat de macht de macht tot staan brengt.” Belfort stelde te merken dat
de huidige coalitie niet meer gesteund wordt door het volk. Dit merkt hij aan de
hand van de reacties van mensen tijdens het Phagwafestival, doelend op het
incident met de vicepresident. Hij refereerde ook aan verschillende beloften,
zoals de 18.000 woningen, de diepzeehaven, de fly-overs en huizen zonder
dievenijzer. Over het dievenijzer zei Belfort het volgende. “Inderdaad,
dievenijzer wordt weggehaald, maar door dieven.” Het DNA-lid gaf
voorbeelden uit het eigen parlement, waarbij recentelijk de leden Diana Pokie
als Dinota Vorstwijk slachtoffer werden van berovingen. “Ook de trambaan van
ergens naar nergens is niet gekomen. We zijn helemaal niet in Dubai beland,
evenmin is de koers omlaag gebracht.”
Belfort stelde dat ‘het bijzonder tolerante Surinaamse volk’ dit alles niet meer
kan dragen. “We zijn allemaal een familie, die elkaar op handen draagt.” De
voormalige minister van Justitie en Politie stelde dat nu aan de vooravond van
de verkiezingen wordt gesleuteld aan de wetgeving om blokvorming te
voorkomen. De politicus bracht in herinnering dat er ook een megacombinatie
bestond. “Middels blokvorming bent u binnengekomen, via Megacombinatie.
OKB belde vanuit NIS om te zeggen dat Belfort de zetel van Abop binnen had
gebracht. Waarom doet ze dat? U bent niet meer betrouwbaar. U bent politiek
gekleurd”, zei Belfort over ‘die mevrouw van OKB’, doelend op Jennifer van
Dijk-Silos. Belfort zei dat als de situatie ongewijzigd zou blijven, de NDP
misschien geen 10 zetels meer zou halen. Belfort besloot zijn betoog door aan
het volk op te dragen altijd kritisch te zijn. “Laat u niet misleiden”, zei Belfort
tot slot.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: