Djotish Jaggernath: ‘Er is een chronisch tekort aan medicijnen’

Djotish Jaggernath
Djotish Jaggernath
Er is reeds geruime tijd een chronisch tekort aan medicijnen binnen de gezondheidssector. Dit wordt onderkend door dokter Djotish Jaggernath, die als RGD-arts werkzaam is in het district Nickerie. Als arts wordt hij er dagelijks mee geconfronteerd. Tegenover Dagblad Suriname verduidelijkt hij dat het tekort aangemerkt kan worden als ‘chronisch’. En dit tekort van geneesmiddelen kenmerkt zich vooral bij de chronische ziekten waarmee zijn patiënten te kampen hebben, waaronder hoge bloeddruk, suikerziekte, cholesterol en schildklieraandoeningen. Zijn patiënten, die lijden aan een of meerdere van deze ziekten, zijn genoodzaakt om dagelijks medicijnen in te nemen. Doen ze dit niet, dan brengen ze hun gezondheidstoestand ernstig in gevaar.
Medicijnen voor 3 weken tot een maand
De dokter geeft aan dat vanwege de chronische geaardheid van de ziekten, hij zijn patiënten een hoeveelheid aan medicijnen voorschrijft voor een langere periode, namelijk voor 2 maanden. Maar wanneer de patiënten met hun recept naar de apotheek gaan, krijgen ze medicijnen slechts voor de duur van 3 weken tot een maand. Dit heeft als gevolg dat zijn patiënten na die 3 weken of een maand weer terugkomen bij hem voor het uitschrijven van een recept, met als gevolg dat het steeds drukker wordt op de polikliniek. Jaggernath verduidelijkt dat de Staat zogenaamd een beeld schetst naar buiten alsof er geen tekort zou zijn aan medicijnen, terwijl in werkelijkheid er sprake is van een chronisch tekort.
Er is zelfs een gebrek aan standaardmedicamenten als antibiotica en paracetamol, geeft een misnoegde patiënt aan nadat ze 3 apotheken heeft moeten aflopen alvorens ze deze medicamenten kon krijgen. “En 1 apotheek was zelfs de wachtapotheek voor die zaterdag”, zegt de verontwaardigde patiënt.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: