ABS werkt aan versnelling dataverwerking

ABS-directeur Iwan Sno
ABS-directeur Iwan Sno
De directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), Iwan Sno, is bezig met een onderzoeksmethode, geheten Multiple Indicator Cluster Survey 6 (Mics 6). De resultaten worden gedeeld, na screening, samen met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) en Unicef. Het grootste deel van de gelden komt van Sozavo. Suriname heeft daarmee het grootste deel van de inbreng voor zijn rekening genomen. Unicef heeft naast financiële ondersteuning ook voor de technische assistentie gezorgd. Er is gewerkt met werkstructuren van Unicef en er is daarbij ook aandacht geweest voor de wijze waarop steekproeven moeten worden gehouden. De huishoudonderzoeken van ABS worden al verricht met tablets van Unicef. In het derde kwartaal van het jaar zal met de consumentenprijsindex (CPI) worden gewerkt. De CPI is een maat voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten, bestemd voor consumptieve doeleinden.
Daarnaast is beschikt ABS nu over een International Comparison Programme (ICP). ICP is reeds met tablets gedaan en de eerste ronde voor ICP 2020 is in februari met behulp van de gestandaardiseerde tabellen uitgevoerd. Het ICP-project is een wereldwijde statistische samenwerkingsverband, waar ongeveer 180 landen aan mee doen. Het doel is om de ontwikkeling van vergelijkbare prijs- en volumegegevens van goederen en diensten in de diverse landen en regio’s na te gaan.
Primeur voor Suriname
Voor Suriname is CPI de primeur, omdat de informatie voor CPI met behulp van tablets wordt verzameld. Tot nog toe wordt dataverzameling gedaan met papier en pen. “Dit is de allereerste keer dat deze werkwijze met tablets wordt toegepast in Suriname. We zitten nu al goed met betrekking tot het uitkomen van de resultaten”, zegt Sno. “Binnen 22 tot 24 dagen na afloop van de maand beschikken we over de resultaten. We willen kijken of dit sneller kan door het gebruik van de tablets. In het derde kwartaal van dit jaar zal de overgang naar dataverzameling met behulp van tablets plaatsvinden”, zegt de directeur. Sno geeft aan dat met Mics veel ervaring is opgedaan. Het werken met tablets betekent niet dat alle data automatisch kunnen worden opgeslagen. Sno legt uit dat er nog een proces volgt van ‘data clearing’. Onzuiverheden worden in deze fase verwijderd uit de gecollecteerde data. Digitale opslag heeft ook het voordeel van meer veiligheid, voor brand bijvoorbeeld. De directeur brengt in herinnering dat in 2003 de resultaten van de census in rook opgingen. “Wat je verzameld hebt moet je opschonen.
Hierin gaat vrij veel tijd zitten. Je gaat controlemechanismen moeten inbouwen, maar niet te streng, want hoe meer controle hoe langer de resultaten op zich laten wachten.” Sno legt daarom uit dat de juiste balans gevonden moet worden om tot betrouwbare resultaten te komen. Over vragen, zoals het opleidingsniveau van de ouders, legt Sno uit dat je in Suriname niet 18 jaar oud kan zijn en tegelijkertijd al doctor in een bepaalde richting kan zijn. Zulke data zijn onmogelijk. Ook kan een vrouw van 18 jaar, die geen vijfling en een tweeling, of vierling en een drieling heeft gehad, niet over 7 kinderen beschikken. Dit soort zaken worden achteraf beoordeeld.
Vanaf het derde kwartaal zullen alle goederen en diensten worden verzameld. Van 316 items in het pakket, in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para wordt de informatie verzameld, waardoor de prijsindexcijfers en de inflatie vast worden gesteld.
Sno geeft aan met dit CPI-systeem de snelheid van dataverwerking te kunnen verbeteren. In andere landen is 2 weken geen uitzondering. De directeur geeft het belang van het onderzoek voor de gemeenschap aan middels een voorbeeld. “Als we met de resultaten uitkomen in maart, dan zijn dat de CPI-resultaten van februari. Als je nu schokkende zaken hebt in de maand maart, dan verwachten de mensen allerlei stijgingen, maar wij rapporteren over de maand februari. Dus als het cijfer laag uitvalt dan klaagt men, maar ook omgekeerd. Vaak is het de overheid die dan boos wordt. Bijvoorbeeld als de benzineprijzen zijn gedaald in maart, en ABS uitkomt met een cijfer dat hoog uitvalt dan moet ABS uitleggen dat het cijfers zijn die betrekking hebben op de maand ervoor. Het is dus altijd prettig wanneer je vrij snel over de resultaten kan beschikken, laat de directeur van ABS tot slot weten.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: