Werkzaamheden Zwartenhovenbrugstraat vorderen

Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft
verschillende projecten aangedaan, alwaar zijn ministerie werkzaamheden aan het uitvoeren
is. Zo bracht de bewindsman ook een bezoek aan het project dat aan de
Zwartenhovenbrugstraat, ter hoogte van Drambrandersgracht, wordt uitgevoerd. De
bewindsman verteld aan de voorlichtingsdienst van het departement OWT&C dat de
werkzaamheden flink vorderen.
Voor wat deze werkzaamheden betreft is er vorig jaar een kick-off gedaan aan de noordzijde
van de Zwartenhovenbrugstraat, te weten aan de Nassylaan. Enkele maanden verder is het
overduidelijk dat er voortgang wordt geboekt. De plek alwaar er nu gewerkt wordt ligt tussen
de Drambrandersgracht en de Prinsenstraat. Aldaar is men nu bezig met het vervangen van
oude rioleringen en leidingen. Het ligt in de bedoeling dat de verbindingsputten aangesloten
worden bij het hoofdriool. Dit geeft aan dat men bij oplevering van dit project van een goede
en mooie infrastructuur zal genieten en dat de Zwartenhovenbrugstraat niet meer onder water
zal lopen.
Voordat er een aanvang gemaakt werd met de werkzaamheden zorgde het ministerie ervoor
dat er een infosessie gehouden werd met de ondernemers en bewoners die een winkel,
zakenpand en of woning hebben tussen de Prinsenstraat en de Drambrandersgracht. Volgens
de Minister kan het zijn dat de ondernemers momenteel niet hun gewenste afzet hebben
vanwege de werkzaamheden, maar het ministerie ontkomt er niet aan de infrastructuur
structureel aan te pakken. Voor nu kan er gezegd worden dat de ondernemers hun
medewerking verlenen en dat ze ook tevreden zijn met het tempo waarop er gewerkt wordt.
De volgende fase van deze werkzaamheden ligt tussen de Drambrandersgracht en de
Gemenelandsweg. Echter zal de samenleving hiervan tijdig in kennis worden gesteld. De
Minister doet nogmaals een beroep op de samenleving en de ondernemers in de directe
omgeving hun medewerking te verlenen en vraagt begrip voor het ontstane ongerief.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: