SAI als oplossing voor tijdrovende bodemprocedure in handelsgeschillen

1VSW wil toegevoegde waarde van SAI .1Per 1 januari 2019 zijn er wijzigingen geïmplementeerd door het Hof van Justitie voor het aanvragen van een kort geding. Zo is het niet meer mogelijk om voor alle gevallen een snelle rechtsprocedure (kort geding) aanhangig te maken, zoals zaken betreffende de positie van minderjarigen, arbeidszaken betreffende onredelijk ontslag, opheffing maritaal beslag, opheffing van beslag op onroerende goederen, ontruimingen, uitgifte van percelen in grondhuur, grensgeschillen, teruggave van graafmachines en voertuigen, nakoming overeenkomsten, doorhaling hypotheek, schorsing van een werking veilingaktes, geldvorderingen en schadevergoeding of schade op te maken bij de staat. Deze gevallen, die geen zeldzaam karakter hebben, heeft het Hof van Justitie bestempeld als niet spoedeisend en worden per 1 januari naar de bodemrechter verwezen.
Naar aanleiding hiervan heeft het bedrijfsleven behoefte aan een onafhankelijk instituut dat de handelsgeschillen binnen afzienbare tijd kan beslechten. Dat instituut zou niet alleen als een redding dienen voor hen die op zoek zijn naar een oplossing, maar het zou ook als verlichting dienen voor de rechterlijke macht. Echter vindt Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), dat een nieuw instituut niet nodig is; er is reeds een bestaand orgaan, Suriname Arbitrage Instituut (SAI). In gesprek met Dagblad Suriname accentueert hij dat dit instituut wel formeel is opgericht, maar dat veel zaken daaromheen zeer vaag zijn. “Veel ondernemers hebben problemen. En naar de rechter stappen duurt te lang. Er is geen bekendheid gegeven aan SAI, terwijl het bedoeld is om te helpen met het oplossen van geschillen betreffende de handel. Is het nog mogelijk om een beroep te doen op SAI? Hoe functioneert dit orgaan?”, benadrukt Hasnoe.
In de optiek van Hasnoe kan SAI een toegevoegde waarde leveren, waardoor ondernemers en andere groeperingen de tijdrovende bodemprocedure niet hoeven te doorstaan. Op de website van SAI staat vermeld dat dit orgaan in 1954, op initiatief van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), werd opgericht, aangezien het Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 500 ev.) aan partijen de mogelijkheid biedt om bepaalde geschillen te onderwerpen aan de uitspraak van arbiters. “SAI heeft tot doel het bevorderen dat geschillen tussen rechtssubjecten door middel van arbitrage, bindend advies of mediation worden voorkomen, beperkt of tot een oplossing worden gebracht. SAI is toegankelijk voor een ieder. Arbitrage is vergeleken met juridische procedures efficiënter en effectiever en kan daardoor ook kostenbesparend zijn. De arbitrageprocedure (ongeveer 9 maanden) eindigt met een schriftelijk vonnis dat aan partijen wordt afgegeven”, geeft SAI te kennen op haar website http://www.sai.sr.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: