Rusland wil duidelijkheid over misleiding Bureau Staatsschuld

NPS-fractieleider Gregory Rusland vindt dat de regering met de meeste voortvarendheid helderheid moet brengen over wanneer precies de SRD 670,1 miljoen als voorschot ter beschikking is gesteld aan de Staat. Uit de meest recente weekbalansen van de Centrale Bank van Suriname komt naar voren dat deze voorschotten in de periode na 1 maart beschikbaar zijn gesteld. Dat zou zijn gebeurd in de periode toen Ingeborg Geduld-Nijman waarnam als CBvS-governor nadat governor Glenn Gersie met ontslag was gegaan. Door het Bureau voor de Staatsschuld is deze schuld volgens econoom en ex-bankier Jim Bousaid geantidateerd en geboekt voor januari dit jaar. “De informatie die wij hadden, is dat de minister van Financiën op 31 januari heeft aangegeven aan de toenmalige governor van de Centrale Bank, Glenn Gersie, de financiële ruimte voor de Staat te willen creëren. Als wij het goed hebben, heeft Gersie een blanco schuldpromesse gestuurd richting het Bureau voor de Staatsschuld om dan in overleg met de Rekenkamer te kijken naar welke ruimte de regering zou kunnen krijgen van de Centrale Bank. Nu merken we uit de media dat reeds in januari die ruimte gecreëerd is voor de regering. Wat ons betreft, klopt dat niet. Als wij luisteren naar de nieuwe governor van de Centrale Bank (Robert-Gray van Trikt, red.), dan is die goedkeuring pas in maart gegeven”, zei Rusland gisteren tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA).
SRD 670,1 miljoen kan niet binnen een jaar worden terugbetaald
Volgens de NPS’er is het correct en moet deze zaak ook in acht wordt genomen om geen ruis te creëren in de samenleving. “Om mensen zeker geen natrap te geven die hun best hebben gedaan om goed te functioneren in de samenleving”, benadrukte Rusland. Wanneer de Centrale Bank van Suriname ertoe overgaat om SRD 670,1 miljoen als voorschot ter beschikking te stellen aan de Staat, dan moeten de vooruitzichten voor terugbetaling volgens Rusland toch wel duidelijk zijn. “Voor de schuld die nu genomen is, zou de overheid een jaar hebben om die terug te betalen. Maar de werkelijkheid is dat in de ingediende begroting van 2019, een bedrag van SRD 7 miljard geleend gaat worden. Dat betekent dat wij nu al weten dat die SRD 670,1 miljoen niet betaald zal kunnen worden in dat ene jaar. Kunnen wij op dit moment al stellen dat de overheid aan monetaire financiering doet? Wat natuurlijk weer consequenties zal hebben voor die samenleving, want dat betekent dat de koers niet gehouden kan worden op het niveau waarop het op dit moment is. De governor heeft ook in deze zaal aangegeven dat hij de marktwerking zal respecteren”, aldus de politicus.
Correspondentie nog niet naar parlement
Volgens Rusland is het belangrijk dat de correspondentie tussen ex-Centrale Bank governor Glenn Gersie en Financiënminister Gillmore Hoefdraad naar De Nationale Assemblee wordt opgestuurd. Deze twee brieven zijn ondertussen in de handen van media beland en in nieuwsartikelen gepubliceerd. Hoefdraad deelde Gersie in een spoedbrief op 31 januari mee dat het memorandum of understanding, waarin monetaire financiering vanaf 25 april 2016 was stopgezet, eenzijdig wordt ingetrokken. De bewindsman wees Gersie ook erop dat de regering besloten heeft om per 31 januari 2019 voorschotten ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de Bankwet op te nemen. Dit, ter versterking van de staatskas. Hij vroeg af te stemmen met administrateur-generaal, Adelien Wijnerman, voor de correcte afhandeling binnen de staatsschuld. “Ik vertrouw erop dat de boeking vandaag nog zal plaatsvinden”, benadrukte de minister.
Gersie ontkent
Gersie heeft in de media ook ontkend dat in zijn zittingsperiode dit voorschot is gegeven. De ex-governor beantwoordde de brief van Hoefdraad op 4 februari en betreurde dat de intentieverklaring is opgezegd door Hoefdraad. De bankpresident vroeg een spoedoverleg met de minister. Tegelijk schreef Gersie dat de CBvS conform de wettelijke bepaling zal handelen. “Een blanco schatkistpromesse formulier is de administrateur-generaal van het Bureau voor de Staatsschuld toegestuurd ter verkrijging van het benodigde onderpand”, zei Gersie.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: