Sfeer wordt grimmig

Rond de viering van de Phagwa zijn drie zeer interessante berichten in de krant en in de social media gemeld. Ten eerste was er het incident ergens op een plek waar mensen bij elkaar komen. Een politieagent en een leider van de counter terrorisme unit pakken een ander politieagent zodanig aan dat externe hulp moest worden ingeroepen. Erger nog, de twee wetsdienaren hebben de andere ook nog beroofd. De mannen waren danig onder invloed van verdovende middelen dan wel alcohol. Het is opvallend dat de nieuwe generatie politieagenten vaker dan normaal betrokken zijn in illegale activiteiten. Daartoe horen ook het meedoen aan strafbare feiten, zoals berovingen of het faciliteren van rovers. We hebben eens de conclusie getrokken dat de roofpraktijken in Suriname op regelmatige basis plaatsvinden, omdat de politie en het OM het tolereren althans ervoor zorgen dat mensen niet worden gepakt of snel op vrije voeten komen. Triest dat onze politie tot dit niveau is afgegleden. Maar de politiek is de hoofdoorzaak van de afgang. Het is namelijk zo dat de politiek toegeeft aan de wensen van de burgerij, al zijn het illegale, ontoelaatbare en onzedelijke wensen. We hebben eerder opgemerkt dat de toegang tot het politieapparaat is verziekt. Het getto is te diep geïnfiltreerd in het korps en rekruten kunnen niet meer gedrild worden.
Een tweede opvallende nieuws is dat twee verloren landbouwbedrijven weer nieuw leven wordt ingeblazen. Een voormalig directeur van Surland wordt aangesteld om aan alle twee staats nv’s leiding te geven. De afspraken die gemaakt worden met deze directeur moeten ter inzage worden gelegd aan DNA. Het is nu namelijk zo dat sinds kort de nv-directeuren geen werknemers van de nv zijn volgens de wet. Dat betekent dat contractverbrekingen ingewikkelde en dure processen kunnen worden. Het wordt wel minder bureaucratisch, want de regering beslist dan niet met deze ontslagen. Conflicten zullen dan gaan naar de rechter. De regering moet wel duidelijk aangeven wat ze met deze landbouwbedrijven wil. En dat moet heel eenvoudig uit te leggen zijn. De twee bedrijven moeten niet zogenaamd nieuw leven worden ingeblazen om er hoge lonen meer te betalen aan enkele geregelde managers. We zijn meer geïnteresseerd in de productie die gerealiseerd zal worden, dus wat zal worden geplant. Wat zal verbouwd worden in deze bedrijven? Hoeveel mensen zullen op termijn in dienst worden genomen? Hoeveel bijdrage zal op den duur worden geleverd aan het bruto binnenlands product van Suriname? Deze gegevens zijn belangrijk, ze worden in goed bestuurde landen steeds als eerste opgenoemd. Daarmee tonen ze hun bestaansrecht aan. Deze twee landbouwbedrijven verdienen een wederopleving alleen als ze productie en banen zullen opleveren. Dat is nog niet duidelijk. Er wordt lange tijd gevraagd naar de maatregelen die de regering moet treffen om de economie te diversifiëren. Bij de aanname van het Stabilisatie- en Herstelprogramma enkele jaren terug, zijn heel specifieke landbouwmaatregelen aangenomen. De minister is al opgestapt, maar vanuit LVV wordt er geen positief nieuws gemeld. Inmiddels heeft bijvoorbeeld de associatie van rijstboeren het vertrouwen in de minister opgezegd. Voor de rijstboeren is dus ook deze minister niet goed. Een derde punt dat in de social media is verschenen, maar niet minder belangrijk, was de behandeling die onze vp en aangekondigde lijsttrekker van Wanica voor de regeringspartij kreeg in zijn eigen district. Het is nooit goed om een hooggeplaatste functionaris die te gast is op een religieus evenement, voor vies en vuil uit te schelden. Het levert volgens ons ook een strafbaar feit op. De vp is zwaar uitgescholden vanuit het publiek toen hij het publiek een ‘subh holi’ wilde toewensen vanuit een podium. De aanval was heftig, mensen moesten worden tegengehouden. De vp was de concentratie kwijt. Deze behandeling is een graadmeter dat het niet gemakkelijk zal gaan in Wanica. Een punt dat zwaar heeft gezorgd voor ontevredenheid is de rij- en voertuigenbelasting. Op de staatsradio is dus gemeld dat de mannen die aan het uitschelden en storen waren, afkomstig waren of gestuurd waren door een bepaalde politieke partij, namelijk de VHP. Een van de mannen zou afkomstig zijn van de jongerenafdeling. De mannen schreeuwden o.a. ‘pe a moni de’ enkele keren en daarna gingen ze over tot het uitschelden van de vp. De verschillende partijen moeten wel maatregelen treffen voor de veiligheid van bepaalde politici die campagne gaan voeren. Dat geeft aan dat de sfeer behoorlijk grimmig zal zijn en dat er dus ontevredenheid heerst onder de bevolking. Partijen hebben de plicht om hun aanhang en hun structuren in toom te houden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: