Een goed band met Nederland is een must

Wil je een goede band met Nederland herstellen, dan moeten de Surinamers op 25 mei 2020 het politieke getij keren. In mijn oude documenten heb ik het volgende gevonden: “Op donderdag 20 juli 2017 ( 20 maanden terug) is de zeer respectabele Nederlandse ambassadeur, de heer drs. Ernst Noorman naar Nederland vertrokken. Via het radiostation ABC, in het bekende radioprogramma “Welingelichte Kringen”, heeft de ambassadeur over zijn werkzaamheden uitgebreid gesproken. Intussen stond de nieuwe ambassadeur, Anne van Leeuwen, reeds klaar om naar Suriname te komen om het werk van Ernst Noorman voort te zetten. De Surinaamse regering heeft toen laten weten dat de nieuwe ambassadeur niet welkom is in Suriname”.
De wereld is totaal veranderd
Een bekende citaat van de Griekse filosoof Socrates (± 469 v.C- ± 399 v.C) luidt als volgt: ”Onwetendheid is de bron van alle kwaad”. Door onwetendheid worden de Surinaamse kiezers van de volksbuurten continu met leugens /onwaarheden /verzinsels en bedrog overladen met droomverhalen. Deze paarse kiezers hebben nog het geloof dat hun paarse leider de redding van Suriname is. De bevrijder van Latijns Amerika Simon Bolivar had ook een droom , maar zijn droom van een verenigd Zuid -Amerika in niet uitgekomen en op zijn sterfbed zei hij het volgende : “Ik heb in de oceaan geploegd”.
Anno 22 maart 2019 is de wereld in alle opzichten veranderd. Dankzij de wetenschap en de recente technologische ontwikkelingen is de wereld tegenwoordig in onze huiskamer. Via lucht- en zeestromen zijn alle landen van de wereld met elkaar verbonden. Via de korte en lange golven kunnen wij alle signalen in onze huiskamer ontvangen. Sommigen willen ons terugbrengen naar de Middeleeuwen (500- 1500 na Chr.) . Sommige Surinamers denken dat de wereld om Suriname draait. Enkele jaren terug had de voorzitter van NDP ook gezegd dat de wereld popelt om in Suriname te investeren. De bekende uitspraak: “Zij staan in de rij om in Suriname te investeren”. Na 9 jaren heb ik nauwelijks investeerders in Suriname gezien. Wat ik wel zie is dat trucks met houtblokken getransporteerd worden van het Binnenland naar de haven van Paramaribo. Terwijl ik dit artikel schrijf, denk ik weer aan de theorie (stelsel) van Ptolemaeus (een Grieks-Egyptische wiskundige, aardrijkskundige en sterrenkundige, die in de tweede eeuw na Christus leefde). Volgens de theorie (het stelsel van Ptolemaeus) was de aarde het onbeweeglijke middelpunt van het heelal. Men dacht dat alles om de aarde draaide. Deze theorie is allang achterhaald. In de Heilige Geschriften lezen wij nog steeds het volgende: “De zon komt in het oosten op en gaat in het westen ten onder”. Velen in Suriname denken dat deze Paarse president niet vervangbaar is Suriname. Wat een bekrompen denken van deze Surinamers. Wij kunnen het wereldgebeuren.
Terwijl een crimineel enkele burgers in Nederland (enkel dagen terug) had doodgeschoten, konden wij ook in Suriname alles op de televisie volgen. Wij zijn over het algemeen zeer gelovige burgers in Suriname. Alle godsdiensten brengen ons moraal en ethiek bij. Wij moeten ons als mondiale burgers gedragen en wij moeten leiders kiezen op 25 mei 2020 die een politiek schoonblad hebben.
De historische band met Nederland is niet uit te wissen
Sommigen in dit land hebben problemen met de Nederlandse regering en willen ons komen uitleggen wat onze opstelling moet zijn jegens Nederland. Wij kennen nog de bekende uitsprak van toen. “Bakra basi now a k’ba”. Velen leraren, wetenschappers, accountants, chemici en medische specialisten hebben in de jaren 1980 Suriname verlaten. Onze onderwijsinstellingen hebben een zware klap gehad na het vertrek van deze Nederlandse deskundigen. De ziekenhuizen hadden een tekort aan medische specialisten. Wij werden geestelijk bijzonder arm. De meeste Surinamers zijn over het algemeen nuchter denkende burgers en weten wat Nederland voor Suriname kan betekenen, vooral op het gebied van onderwijs, infrastructuur, volksgezondheid en wetgeving.
Wij hebben een historische band van 350 jaren (1667-2019) met Nederland
In 1667 heeft de Zeeuw Abraham Crijnssen Suriname veroverd in opdracht van de Staten van Zeeland, tijdens de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667). Bij de Vrede van Breda in 1667 werd besloten dat Nederland Suriname mocht behouden, terwijl Engeland in het bezit mocht blijven van het veroverde Nieuw Nederland in Noord-Amerika. Met een kleine onderbreking van 1804-1816 (Het Engelse Tussen- bestuur) is Suriname van Nederland gebleven tot 1975. Op 25 november 1975 werden wij zelfstandig.
Wij hebben verder een familie- en een culturele band met Nederland
Ruim 380.000- Surinamers wonen en werken in Nederland en leveren ook een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van Nederland. De meeste Surinamers die nu de politieke lakens uitdelen zijn in Nederland opgeleid. Zij zijn door de Nederlanders (bakra’s ) goed gevormd in alle opzichten . In deze denk ik aan de president, de vicepresident, de heren Jozefzoon, Alibuks, Wijdenbosch , van Trikt, Moestadja etc. Zij hebben een Europacentrische opleiding gehad; zij kunnen ook heel goed Nederlands praten. Ook na de onafhankelijkheid hebben wij de goede band blijven onderhouden met Nederland. Nederland heeft de basis gelegd voor de positieve ontwikkeling van Suriname, vooral op het gebied van onderwijs. Nederland heeft ervoor gezorgd dat de Geneeskundige School werd opgericht in Suriname (1882). Nederland heeft ervoor gezorgd dat de Rechtschool in 1948 werd opgericht. De middelbare scholen, de AMS en de Kweekschool , werden in 1949 geopend voor de Surinaamse studenten. Mijn voorzitter, wijlen mr. Jagernath Lachmon, werd zelf “Jack van Oranje” genoemd. Er wonen ongeveer 380.000 Surinamers in Nederland. Dank zij de Nederlandse toeristen verdienen wij miljoenen Euro’s op jaarbasis.
Afscheid nemen van de paarse partij op 25 mei 2020
De nieuwe regering, die op 25 mei 2020 de politieke macht overneemt, moet de band met Nederland onmiddellijk herstellen. Wij moeten als een klein derdeeereldland ( ongeveer 600.000 inwoners) de goede band met het moederland ( Nederland ) en andere Europese landen herstellen. Zolang deze paarsen aan de macht blijven, zal de vijandige houding blijven bestaan met Nederland op regeringsniveau. Een oude versleten paarse parlementariër van 73 jaar kan geen afscheid nemen van de volgende woorden in De Nationale Assemblee: ‘kolonialisme, neo-kolonialisme, bourgeoisie en proletariaat’. Deze meneer behaalde op 25 mei 2015 in Paramaribo 414 stemmen. Per stembureau in Paramaribo behaalde hij (414 : 270) x 1 stem =1,5 stem. Een “grote politicus” zonder draagvlak.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: