Duiker worstelt met Clad

Duiker worstelt met CLADDe voormalig directeur van het Energiebedrijf Suriname (EBS) verdedigde zich gisteren fel in de rechtszaal. Vooral de bewering dat hij niet heeft gereageerd op het conceptrapport van de Clad was voor Willy Duiker een heet hangijzer. Duiker liet hiertoe, via zijn advocaat Lobo, voormalig Clad-manager R.D. als getuige a decharge oproepen. R.D., die econoom is, is vanaf oktober 2018 ontheven uit zijn functie. Advocaat Lobo wilde weten van R.D. of hij op de hoogte was dat de getuigen Mijnals en Santoe terug zijn gekomen op hun belastende verklaringen. Bij de raadsman was het er vooral om te doen dat het toepassen van hoor- en wederhoor op een correcte manier had plaatsgevonden. Het Clad conceptrapport zou in eerste instantie niet zijn aangekomen bij Duiker. Ten aanzien van twee conceptrapporten kwam er van de zijde van de EBS geen reactie. R.D. legde uit dat wanneer er op een conceptrapport geen reactie komt, dit conceptrapport het karakter krijgt van een eindrapport. Lobo wilde weten waarom toen de waarnemend procureur-generaal (pg), Baidjnath Panday, middels een brief vond dat er geen hoor- en wederhoor was toegepast en waarom er geen gevolg is gegeven door de Clad aan de brief van de pg.
De voormalige manager van de Clad zei dat de Clad 3 rapporten volgens internationale standaarden had opgesteld en dat de voormalige minister van Financiën, Andy Rusland, schriftelijk heeft gereageerd op de brief van de pg. Daarin werd gesteld dat het onderzoeksteam alles had ingezet om een reactie van Duiker te krijgen. R.D. citeerde dat de Clad echter niet over rechtsmiddelen beschikt om Duiker zover te krijgen dat hij een reactie zou geven. Duiker zei dat het rapport in eerste instantie is afgegeven aan de portier. Hij kon zich niet voorstellen dat de Clad zo onzorgvuldig kon zijn om dit aan de portier te geven. R.D. liet via een bewijs van ontvangst echter zien dat twee personen voor ontvangst van het rapport hadden getekend. De namen staan vermeld. Bij Duiker ging het erom dat leden van de RvC hun stukken bij de Clad konden ophalen, in zijn geval zijn de stukken op ‘straat’ beland.
R.D. bleef op het standpunt dat de Clad geen stukken zomaar afgeeft. Ook dat Duiker niet om een verlenging had gevraagd. Aangezien Duiker daarna het weer had over de ontvangst door een portier, vroeg rechter Valstein-Montnor om weer naar het stuk te kijken. Duiker vond dat het stuk door een portier moet zijn ontvangen, terwijl R.D. aangaf dat volgens vaste procedures wordt gewerkt en dat de secretaresse altijd eerst contact maakt met de organisatie waaraan een stuk wordt afgegeven. “Dan moeten we de telefoonrecords van de secretaresses opvragen”, reageerde Duiker.
De advocaat van Duiker, Lobo, vroeg aan R.D. of hij eraan had gedacht om een brief persoonlijk te richten aan Duiker. Getuige a decharge R.D. gaf hierop aan dat toen Duiker de vragen zag, zijn reactie was dat hij schriftelijk zou reageren. Er was goed telefonisch contact tussen Duiker en R.D. De schriftelijke reactie is echter uitgebleven, stelde de voormalige Clad-manager en hij verwees ook naar de redelijke termijn van 5 werkdagen, die Duiker had om te reageren op het conceptrapport. Deze zaak wordt 25 april verder behandeld.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: