Morele herbewapening is nu meer dan dringend vereist

Het geval dat zich heeft voorgedaan tijdens de Paghwa herdenking te Livorno (KD-veld) aangaande vicepresident Ashwin Adhin is niet goed te praten en kan op geen enkele wijze worden ondersteund. DOE keurt daarom dit gedrag heel sterk af. DOE als partij heeft o.a. als kernwaarden, moraal en ethiek hoog in haar vaandel. Het geval met de vicepresident is geen incident. Het is een pot met immoraliteit op vuur, die haar kookpunt nog niet heeft bereikt. De situatie z.a. dat nu in Suriname het geval is, is verre van moraal en ethiek bevorderlijk. De negatieve rolmodellen die worden opgehemeld, de moreel ethisch onacceptabele handelingen van personen binnen en buiten de regering en in de maatschappij. Deze puilen uit de afgelopen jaren en vertonen een stijgende lijn. Leugens, in-transparantie, corruptie, export van drugs, vervuiling/vergiftiging c.q. vernietiging van ons leefmilieu vanwege financieel gewin, “disrepect” naar het parlement, taalgebruik van politici op podia, verkeerscriminaliteit, onverdraagzaamheid van burgers naar elkaar toe en naar instituten, slecht beleid dat wordt verdedigd ten gunste van politiek gewin en ten koste van de gemeenschap, zijn aan de orde van de dag. Wat verwacht men dan anders als dit negatief gedrag als standaard wordt uitgezet en tentoongesteld en waarbij dit niet met alle ten dienste staande middelen wordt tegengegaan. We moeten nu doen wat nodig is en met spoed aan morele herbewapening gaan Doen. Laten we niet schreeuwen slechts als het gaat om zogenaamde VIP’s, maar laten we dit met zijn allen en in alle gevallen veroordelen en goede moreel ethische standaarden en voorbeelden neerzetten. Dit moet terug te vinden zijn in ons gedrag en handelen. Als we dit niet doen, dan mogen we ervan verzekerd zijn dat de komende generaties en daardoor Suriname, verloren zullen gaan. DOE blijft zich daarom de komende tijd heel sterk inzetten voor morele herbewapening. Laat iedereen dat nu DOEn, m.n. politici, maatschappelijke leiders, ouders, volwassenen en jongeren, het totale volk en laten we gezamenlijk bouwen aan een vredig, gezond en leefbaar Suriname.
Steven Alfaisi
Voorzitter DOE

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: