Export water uit Suriname sinds 2013 toegenomen met 344%

De bruto waterproductie van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) was in 2013-2017 gestegen met 5.5% van ruim 43 miljard liter naar ruim 45 miljard liter m3. Tussen 2013 en 2017 heeft de SWM bruto ruim 240 miljard liter water geproduceerd. In deze zelfde periode heeft de SWM ruim 130 miljard liter in Suriname geleverd als consumptiewater. Het leidingnet van de SWM is nu bijna 4500 km (even lang als de lengte van alle wegen in Suriname).
Zoetwater is de levensader van de planeet. Niemand kan overleven zonder zoetwater. Suriname is rijk aan zoetwaterhulpbronnen, wat wordt beschouwd als een zeer waardevolle hulpbron. Volgens Conservation International Suriname (CIS) heeft Suriname 228,000 per capita kubieke meter aan hernieuwbare zoetwatervoorraden per jaar. Deze hulpbronnen worden echter ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Indien de waterbronnen niet onmiddellijk worden behouden en beschermd, kunnen deze binnenkort onbruikbaar worden.
Over het algemeen is de kwaliteit van het water goed, maar het oppervlaktewater is in zowel stedelijke als plattelandsgebieden onder ernstige druk komen te staan door mijnbouw en industriële activiteiten, slechte afvalverwerking en onvoldoende sanitaire voorzieningen. Het grote aanbod van water is één van de belangrijkste factoren in de ontwikkeling van onze samenleving en is helaas nog onvoldoende beschermd. Wellicht vanwege deze overvloed is de integrale aanpak van het duurzaam beheer van deze natuurlijke hulpbron nog onvoldoende ontwikkeld.
De grote betekenis van zowel bron- als oppervlaktewater voor de economische ontwikkeling van Suriname is te zien aan de schone energie, voortgebracht door waterkrachtcentrales. Een overvloed aan absoluut betrouwbaar schoon water in de komende decennia kan steeds belangrijkere voorwaarden van doorslaggevende betekenis blijken te zijn voor investeerders op zoek naar locaties voor de vestiging van hun bedrijven. Daarnaast kunnen ook vooral nieuwe levensmiddelen producties en andere hoogwaardige hightech industriële producties, als carbon fibres, industriële ceramics en foto voltaische cellen, die allemaal aangewezen zijn op grote hoeveelheden schoon water dat tegen lage prijs betrokken kan worden, op zoek gaan naar gebieden waar er hoogwaardig bronwater kan worden betrokken tegen betrekkelijk lage prijzen.
Suriname importeert en exporteert ook water. Het land importeerde tussen 2013 en 2017 ruim 137.000 liter aan water. De waterexporten hadden een waarde van iets minder dan US$ 1 miljoen, terwijl de import ruim US$57.000 heeft gekost. In vergelijking met 2013 was de waterimport met ruim 63% afgenomen. De exporten zijn wel toegenomen met liefst 344%.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: