Van Trikt: ‘Monetair beleid wordt niet bepaald door minister Financiën’

Frontfoto 1CBvS verstrekt SRD 670 miljoen aan voorschotten na aankomst Van Trikt

Na met zijn 439 personeelsleden en externe stakeholders te hebben gesproken, had de president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gisteren zijn eerste persmoment. De governor gaf een uiteenzetting over de actuele nationale economische ontwikkelingen en uitdagingen. De bankier stelt dat de groei van de Surinaamse economie voornamelijk gedreven zal worden door de mijnbouwsector. Hij sprak wel over het belang van diversificatie van de economie. De Surinaamse economie is volgens Van Trikt de laatste tijd aan het verbeteren. Het IMF heeft zelfs geprojecteerd dat de Surinaamse economie voor de komende drie jaren een economische groei van tussen de 2.1 en 2.5% zal meemaken. De gelddekking is rond de 70% en de importdekking dichtbij de 5 maanden. De inflatieprojectie voor 2019 is tussen 6 en 7% bij stabiele koersen.
Vanwege diverse redenen heerst er al enige tijd een druk op de US-dollar. Er is sinds het aantreden van de bankpresident, intensief overleg gevoerd met zowel de banken als cambio’s op basis waarvan diverse maatregelen stapsgewijs geïmplementeerd worden.
Met als doel en gezonde verhouding tussen de groei in de liquiditeitenmassa en de productiegroei te realiseren en een beheersbaar inflatieniveau te bereiken, zal het monetair beleid van de bank, gericht zijn op een actieve beïnvloeding van de liquiditeiten van banken.
Dagblad Suriname vroeg de governor specifiek als de overheid geld heeft geleend bij de bank op basis van artikel 21 van de Bankwet.
“Als je je berust op artikel 21 (Bankwet 1956), dan hebben zij daar recht op. Ik zal wel zeggen dat wij dat niet ongedekt hebben gedaan”, stelt Van Trikt. Volgens de weekbalans van de moederbank tellen de voorschotten aan de staat (monetaire financiering) nu ruim SRD 670 miljoen (in schatkistpromessen). Er is volgens Van Trikt al minder dan SRD 89.7 miljoen van het bedrag getrokken. Van Trikt benadrukt dat dit bedrag niet ongedekt is. De 670 miljoen promessen zijn na zijn komst uitgegeven.
De bankpresident geeft de garantie nimmer boven de wettelijk toegestane 10 procent norm te handelen. Volgens de bankpresident is de ontwikkeling van binnenlandse financiële markten dringend vereist opdat de staat op een verantwoorde manier een deel van haar begrotingstekort kan financieren.
De bank heeft volgens Van Trikt nog geen valuta-interventies gepleegd. Zij zal in de toekomst wel vreemde valuta ter beschikking stellen voor basisbehoeften. Hij spreekt hier over ‘vreemde valuta beschikbaar stellen voor basisbehoeften zoals medicamenten en basisvoedselpakketten’.
Coördinatie van beleid is essentieel om tijdig geïnformeerde beleidsbeslissingen te kunnen nemen. Coördinatie van beleid houdt naar zijn zeggen geenszins in dat het monetair beleid van de Centrale Bank wordt bepaald door de minister van Financiën of het fiscaal beleid door de governor van de Centrale Bank. Hij heeft bij zijn aantreden als voorwaarde gesteld dat hij niet beperkt wordt in het doen van zijn werk. Ook zal een elektronische verbinding tot stand worden gebracht met het overheidsfinancieel-informatiesysteem, zodat de CBvS haar rol als kassier/bankier van de staat beter kan vervullen, en op basis van de ontwikkelingen in de staatsfinanciën de richting van haar beleid kan bepalen ter bewaking van de stabiliteit van de wisselkoers en prijzen van goederen en diensten. Partijen zullen volgend week hun taken duidelijk tot uiting brengen in een MOU.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: