Afschaffing opname- en stortingskosten bij kastransacties in Surinaamse Dollars

De Surinaamse Bankiersvereniging is na intensief overleg met de Centrale Bank van Suriname overeengekomen, dat de kastransactiekosten bij opnames en stortingen van Surinaamse Dollars, bij alle bankinstellingen in Suriname zullen worden afgeschaft per dinsdag 19 maart 2019. De kastransactiekosten zijn vorig jaar geïmplementeerd door diverse bankinstellingen rond het moment dat de Centrale Bank van Suriname, kosten bij de banken in rekening heeft gebracht voor het uitvoeren van girale betalingen in Surinaamse Dollars in het interbancaire betaalsysteem SNEPS (Suriname National Payment System).
Omdat de banken juist het elektronisch betaalverkeer wilden stimuleren was ervoor gekozen niet de girale transacties te belasten, maar de contante transacties. Het in rekening brengen van kosten voor contante transacties was in lijn met de hogere kosten die gepaard gaan met de verscherpte maatregelen ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. Door het wegvallen van de kosten die bij de banken in rekening werd gebracht door de Centrale Bank van Suriname voor giraal bankieren in Surinaamse Dollars, zijn de banken in staat de kosten voor contante transacties in Surinaamse Dollars te laten vervallen. Verschillende bankinstellingen brengen ook kastransactiekosten in rekening voor opnames en stortingen van Euro’s en USD-dollars.
De Centrale Bank heeft een beroep gedaan op de banken om deze kosten te minimaliseren. De bankinstellingen zullen individueel nagaan hoe hieraan invulling kan worden gegeven. Ook heeft de Centrale Bank de rapportage plicht van banken inzake vreemde valuta kasstortingen versoepeld. Voorheen was het publiek verplicht om bij stortingen vanaf USD 3.000 en Euro 3.000, met onderliggende documenten de herkomst van de contante middelen aan te tonen. Deze grens is door de Centrale Bank van Suriname opgetrokken naar USD 5.000 en Euro 5.000. Desondanks zijn banken vrij, om op basis van hun eigen compliance risico appetijt, deze limieten te verlagen voor het publiek. De Centrale Bank wenst met deze maatregel het publiek aan te moedigen om gebruik te maken van ons financieel systeem. De Surinaamse Bankiersvereniging adviseert, mede in het kader van de CFATF-landen audit die gaande is, om zoveel als mogelijk alle betalingen giraal te laten plaatsvinden, via elektronische overmakingen. De Surinaamse Bankiersvereniging is in gesprek met de Consumentenkring Suriname en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven om gezamenlijk de gemeenschap te informeren over de voordelen en het gebruik van, en de verschuiving naar, giraal bankieren.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: