Financiële situatie EBGS Pensioenfonds besproken met de Centrale Bank

Praeses Desiré Peerwijk van de Evangelische Broedergemeente heeft in zijn wekelijkse boodschap naar zijn kerkgenootschap toe, het gehad over een bespreking tussen de Centrale Bank van Suriname, het Provinciaal Bestuur en het bestuur van de Stichting Pensioenfonds van de Evangelische Broedergemeente. Op de agenda stond de: ‘Financiële situatie van het Pensioenfonds’.
Gemaakte afspraken
Tussen partijen werd afgesproken om op korte termijn een algemene deelnemersvergadering te houden om het bestuur aan te vullen. De statuten van het fonds zullen worden aangepast aan de Wet Algemeen Pensioenfonds. Verder werd het maken van een stappenplan met betrekking tot aanbevelingen van de accountant en actuaris afgesproken.
HD

%d bloggers liken dit: