Waterbeleid in Suriname nog teveel versnipperd

Met de oprichting van de Stichting Waterforum Suriname op 12 december 2012 is er getracht een platform voor de hele watersector te creëren, waarbij de watercyclus en de waterproblematiek in Suriname integraal kon worden besproken en aangepast. Het waterbeleid van Suriname is nog erg versnipperd, verklaarde voorzitter Manoj Hindori tijdens de 6-jarige viering van de stichting. Dit is namelijk verdeeld over vele ministeries en andere instituties. Er moet nog veel gebeuren om ordening en structuur te brengen in de sector voordat de status kan zijn één van coherent integraal waterbeheer. Het waterforum probeert hieraan een steentje bij te dragen. “Duurzaam waterbeheer blijft onze drijfsfeer. Ook mag ik met gepaste trots zeggen dat na 6 jaar waterforum wij ons hebben ontwikkeld van een bron van kennis over water tot een organisatie, die zich inzet om ons waterbeheer op de nationale agenda te plaatsen.”
Afgelopen jaar was zeer intensief
Het jaar 2018 heeft zich als een zeer intensief jaar gekenmerkt voor het waterforum. Dit jaar stond in het licht van het project ‘Capacity building for integrated water management in Suriname’. Dit project is gefinancierd door UNDP in samenspraak met de GCCA+ . De hoofdthema’s van dit project zijn het vergroten van de bewustwording en capaciteitopbouw. Er is in dit kader materiaal voor voorlichting ontwikkeld en filmpjes geproduceerd voor het grote publiek. Verder zijn er veel technische workshops georganiseerd voor hydrologische modellen en zijn een serie artikelen geproduceerd in de kranten over de verschillende onderzoeken van diverse talentvolle studenten. Ook zijn er verschillende sessies gehouden over de 4 conceptwaterwetten, die samen met de partner, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en later dit jaar de Staatsraad zijn bediscussieerd. Vervolgens heeft UNDP de overeenkomst met waterforum uitgebreid, wat inhoudt dat er nog meer zaken uitgevoerd zullen worden door het waterforum, waaronder het ontwikkelen van een IWRM actionplan en een monitoringplan voor Suriname. “We werken met nog een internationale partner, te weten het WWF, waarmee we ook een overeenkomst hebben rond waterwetgeving in Suriname. Ook in dit verband zullen er een aantal sessies georganiseerd worden”, zegt de voorzitter.
Waterscholarship
Het waterforum heeft in de afgelopen tijd een aanvraag gedaan voor een waterscholarship. De waterscholarship wordt aangeboden aan de meest talentvolle student van de Anton de Kom Universiteit op het gebied van wateronderzoek. Deze scholarship moet de kosten dekken van de student, van alles tot het inschrijfgeld, boekengeld en de maandelijkse kosten. In totaal bedraagt deze scholarship SRD 8.300 per jaar. De sponsor van deze waterscholar is Stichting Fernandes Group Social Foundation. Aida Slooten, public relations officer, geeft aan dat de stichting tracht een bijdrage te leveren aan sociale en duurzame projecten. “Deze scholarship hebben wij ondersteund, omdat een van onze doelstelling is het ondersteunen van ontwikkeling en educatie in Suriname en het project van het waterforum helemaal past in die lijn, waarvoor wij willen gaan”, aldus de pr-officer.
Sunaina Sital winnaar wateraward
Vervolgens is de stichting overgegaan tot het aankondigen van de winnaar van de jaarlijkse water award aan de student met het beste onderzoek op het gebied van water. De winnaar van de water award 2018 is geworden Sunaina Sital. Haar onderzoek heeft als titel ‘Een onderzoek naar de microbiologische en chemische drinkwaterkwaliteit in durotanks afkomstig uit 5 districten’. Zij heeft de prijs van SRD 3000 gewonnen.
De tweede plaats was voor Janice Kartowirjo, met het onderzoek ‘Improved metal and cyanide removal from tailings water by the Effluent Treatment Plant of Rosebel Gold Mines’. De tweede prijs was SRD 1500. De derde plaats is behaald voor Davita Obergh, met het onderzoek ‘Species diversity and abundance of marine fauna in the intertidal zonde of the coastal area of Coronie’. Derde prijs was SRD 500.
NK

%d bloggers liken dit: