Harish Monorath: ‘Afvallige politieagenten tasten geloofwaardigheid rechtsbestel aan’

Harish Monorath
Harish Monorath
Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova), is bezorgd over het schrikbarend aantal politieambtenaren dat in de afgelopen periode over de schreef is gegaan. In 3 weken tijd zijn 8 politieagenten in verzekering gesteld voor het plegen van strafbare handelingen. “Het betreurt ons dat politieagenten die wet- en regelgeving moeten beschermen, zelf die regelgeving schaden. Deze imagoschade schaadt de geloofwaardigheid van het rechtsbestel aan”, zegt Monorath aan Dagblad Suriname. Monorath voert aan dat hij als deken gemeend heeft om een brief naar het ministerie van Justitie en Politie te sturen, waarin extra aandacht gevraagd zal worden voor dit fenomeen, omdat ook advocaten wel eens slachtoffer kunnen worden van afpersing door ‘afvallige politieambtenaren’. Hij verwijst hierbij naar gevallen waarbij verdachten, in deze cliënten van advocaten, in de cellenhuizen zijn ingesloten en rotte appels van het korps de verdachte of advocaat voorhouden tegen betaling van een x-bedrag te kunnen regelen dat de verdachte in vrijheid wordt gesteld. “Dat soort dingen hebben wij wel eens gehoord, maar tot nu toe hebben advocaten zich daarover nog niet beklaagd. Uiteindelijk schaadt het imago van de rechtstaat, maar het schaadt ook zijdelings het imago van de advocatuur. Advocaten zijn elke dag op alle politiebureaus in alle districten om hun cliënten te spreken. Doordat rechtsbeschermers en wethandhavers de wet zelf overtreden, zien advocaten het geloof van hun cliënten in de politie minder worden”, aldus de deken.
Binnen 3 weken 11 politiefunctionarissen over de schreef gegaan
Binnen 3 weken tijd zijn 11 politiefunctionarissen over de schreef gegaan. Het gaat in deze om 3 inspecteurs van wie 2 in verzekering zijn gesteld in de zaak van de Economische Controledienst (ECD). De derde heeft zijn vrouw mishandeld en met zijn dienstwapen bedreigd. Hij is in het belang van het verdere onderzoek ontwapend. Vijf RBT-leden zijn voor drugs gerelateerde zaken ingesloten. Een van de onlangs aangehouden politiemannen is donderdag in het cellenhuis dood neergevallen. Een ander RBT-lid heeft onder invloed van alcohol een fietser aangereden. De fietser heeft een sleutelbeenfractuur opgelopen en is de politieman in verzekering gesteld. Een andere politieman was afgelopen week betrokken bij een verkeersongeval aan de Indira Gandhiweg, terwijl een andere agent van station Nieuw Nickerie in verzekering is gesteld op verdenking van verkrachting. 8 van deze 9 overgebleven rotte appels zijn momenteel ingesloten.
‘Rotte appels’ ook slachtoffer slechte sociaaleconomische situatie
Hoewel Monorath de handelingen van deze wetsdienaren afkeurt, ziet hij wel een verband tussen de handelingen van deze rotte appels en economische toestand waarin het land verkeert. “Soms worden die agenten dan zelf ook slachtoffer van aanbiedingen, die als gevolg van die armoede naar boven komen. Hierdoor komen agenten in verleiding om bepaalde dingen te doen. Dat is het maatschappelijk probleem waar wij naar moeten kijken”, stelt hij. De advocaat voegt eraan toe dat dit soort zaken vroeger nauwelijks voorkwamen, omdat het salaris ook evenredig was aan een kostenberekeningsplaatje van zo een gezinshuishouding. “Dat ontbeert zo een ambtenaar nu. Men begint met een salaris van SRD 1300 en overuren worden tot een bepaalde hoeveelheid vergoed. Dat is ook niet motiverend voor zo een agent”, aldus Monorath.
Slecht onderhouden politiebureaus ook geen inspiratiebron
Monorath voert aan dat de slecht onderhouden werkplekken ook geen inspiratiebronnen zijn voor politieambtenaren om rechtvaardig te zijn. Een groot aantal politiebureaus ziet er heel slecht uit, want ze hebben geen schoonmaaksters. “Daar worden gedetineerden ingezet voor de schoonmaak, maar er worden geen muren geveegd. Die zitten vol met stof, spinnenwebben hangen overal, duiven wonen in de plafonds en poepen de gangen vol. Dat zijn mijn eigen waarnemingen als deken.”
Sova wil ook deel zijn van commissie integriteitsvraagstuk KPS
De advocaat wijst er ook op dat het geen geheim is dat de burgerij niet in alle gevallen tevreden is over de manier van optreden van de politie. Hierdoor worden deze optredens door burgers en cliënten in twijfel getrokken. De deken voegt eraan toe dat de orde aan de andere kant wel tevreden is dat er een begin is gemaakt dat deze rotte appels van het korps worden aangepakt. Ondertussen is Justitieminister Stuart Getrouw bezig een commissie samen te stellen, die het ‘integriteitsvraagstuk’ in het KPS onder de loep moet nemen. De commissie zal bestaan uit ex-functionarissen van Justitie en Politie en minstens een lid van de Surinaamse Politie Bond. Monorath juicht deze stap van de bewindsman toe en geeft hem ook de volle ondersteuning. Echter, hij had gehoopt dat de minister ook de Sova zitting zou laten nemen in deze commissie. “Vanwege het nauw contact dat wij als advocaten hebben met de agenten bij het behartigen van de belangen van onze cliënten”, aldus Monorath.
Geen behoefte aan eigen onderzoek
De Sova heeft volgens de deken in dit stadia geen behoefte om een eigen onderzoek te doen en data te verzamelen over hoeveel agenten binnen een bepaalde periode strafbare handelingen hebben gepleegd. “Wij beschikken niet over data om te kunnen stellen dat het meerdere agenten zijn”, stelt hij. Tegelijkertijd voegt hij eraan toe dat het Openbaar Ministerie en ministerie van Justitie en Politie de eindverantwoordelijken zijn voor de handhaving van wet en regelgeving. “De rechterlijke macht toetst die handhaving en wanneer het fout gaat geeft die een straf. Dat wordt dan weer geëxecuteerd door de minister. Advocaten en politieagenten ondersteunen gezamenlijk de rechtstaat in het behalen van haar doelstelling”, aldus Monorath.
FR

error: Kopiëren mag niet!