Zoetwatervissen zijn zelfs bij de binnenlandbewoners niet bekend

Professor Jan Mol, hoogleraar in de aquatische leer, heeft een presentatie verzorgd in het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) over de zoetwatervissen in Suriname. Mol, die tevens lid is van de PhD Board en Onderzoekraad van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, heeft zijn onderzoek gedaan in 1987 tot aan 2018. Hij heeft in zijn onderzoek namelijk gekeken naar verschillende vissoorten die voorkomen in Suriname en welke bekend zijn. Hierover heeft hij een boek geschreven, waarin een lijst is opgenomen met het aantal voorkomende zoetwater vissen. De informatie is verzameld door de vissen te observeren en te verzamelen. “Door hen te observeren, kom je erachter hoe ze leven, wat zij eten, etc. Je kan hen ook observeren in hun natuurlijke omgeving, hoewel dat moeilijker is, maar wel een beeld schept wat zij ervaren in het water”, vertelde de hoogleraar. Wat in het bijzonder opviel in zijn onderzoek is het feit dat de zoetwatervis in Suriname niet bekend lijkt te zijn. “Wij zijn eerder bekend met de zwampvissen, zoals de pataka, walapa en krobia. Er zijn ook mooie vissen in het binnenland die we niet kennen en zelf bij de binnenlandbewoners niet bekend zijn, doordat veel van deze vissen beperkt zijn tot een bepaalde rivier.”
Diversiteit zegt iets over de gezondheid van de vissen oftewel de integriteit van het ecosysteem. Als het ecosysteem gezond is, dan is dat gelinkt aan het functioneren hiervan. Functioneert deze goed, dan levert deze gezonde vissen, schoon water, recreatie en ook onderzoek op. Het goed functioneren staat ook gelinkt aan de biodiversiteit en het welzijn van mensen. Biologen bestuderen daarbij nieuwe vissoorten door deze formeel te beschrijven, en daarna worden ze in het classificatiesysteem ingepast. Bij dit systeem worden de soorten beschreven middels een naam (voornaam en familienaam). Suriname is op het gebied van zoetwatervissen erg belangrijk, omdat de oudste vissen uit Zuid Amerika nu in Suriname te vinden zijn. De zoetwatervisfauna van Suriname heeft 90 endemische soorten, waarvan 22,5% van de vissen voorkomt in de populatie. Sommige soorten zijn zelfs beperkt tot een enkele bergstroom.
NK

error: Kopiëren mag niet!