Paul Somohardjo: ‘PL komt met dream-team om Bouterse te verdrijven’

‘Een dream-team om Bouterse te verdrijven’, daarvan droomt de voorzitter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo. Dit team moet de uitkomst zijn van de hoofdbestuurs- en partijraadsverkiezingen die op 29 januari 2019 worden gehouden. Tijdens een partijraadsvergadering afgelopen zondag is goedgekeurd dat de hoofdbestuurs- en partijraadsverkiezingen van de PL verschoven worden. Vanwege organisatorische redenen kunnen deze niet voor 7 december 2018 gehouden worden. Ook is er goedkeuring verleend om het aantal van 27 hoofdbestuursleden op te trekken naar 35. Volgens Somohardjo moet de NDP weg. Somohardjo verkondigt dat zijn partij, ongeacht verkiezingsjaar, altijd als winnaar uit de bus is gekomen.
De uitbreiding van het aantal hoofdbestuursleden wordt door de partijvoorzitter uitgedrukt als ‘meer werkers in de gelegenheid stellen om zich in te zetten voor de partij’. Somohardjo benadrukt ‘dat de grillen van omkoping nog voelbaar zijn binnen de PL’. “De politieke inbraak vol omkopingen die door de heersende partij is gepleegd binnen de PL was allesbehalve mals. Deze verwikkelingen van rechtszaken indienen en de nasleep ervan maakten dat de PL niet in staat is om dit jaar voor 7 december haar bestuursverkiezingen te houden. ‘We hebben meer tijd nodig om integere en prominente personen te zoeken die niet omkoopbaar zijn.’ Volgens de PL-topman moeten al deze personen voldoen aan een lijst van standaarden. Deze moeten ‘een dienaar van het volk zijn, social bewogen zijn, humaan zijn, niet hebberig zijn, maar zich kunnen inleven met het denken van ‘gotong-rojong (samen doen)’. Indien de bestuursleden over deze kwaliteiten beschikken, kan omkoping wat zich in het verleden heeft voltrokken, moeilijk binnendringen binnen zijn bestuur, stelt Somohardjo.
De partijvoorzitter stelt zich wederom herkiesbaar als partijvoorzitter. Het is te verwachten dat er maar 1 lijst wordt ingediend. Dit is volgens Somohardjo eveneens een teken van eenheid en saamhorigheid waarvan er sprake is binnen de PL. Volgend jaar wordt er naast de hoofdbestuursverkiezingen een aantal politieke activiteiten ontplooid. Deze zijn de Opo-Yari van de partij en de launch van de verkiezingscampagne. Voor dit jaar staan twee grote activiteiten voor de deur: het PL Jongerenfestijn op 6 oktober en de viering van het twintigjarig bestaan van de PL.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!