Minister Gopal verkondigt halve waarheden over verkiezing jeugdambassadeurs

De leiding van het NJP gisteren op een persconferentie. (foto: Ricky Bahadoersingh)
De leiding van het NJP gisteren op een persconferentie. (foto: Ricky Bahadoersingh)
Naar aanleiding van de strubbelingen rondom de verkiezing van de jeugdambassadeurs heeft de leiding van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) maandag een persconferentie belegd in de conferentiezaal van het Nationaal Jeugd Instituut (NJI). De rode draad daarbij was de houding van de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, ten opzichte van dit inspraakorgaan. Onlangs heeft de minister geconcludeerd dat het belang van deze verkiezing onvoldoende is doorgedrongen bij het NJP. Kelvin Koniki, voorzitter van het NJP, is van mening dat de minister halve waarheden verkondigt. In zijn optiek is het proces om tot de verkiezing te geraken zeer autoritair verlopen. Hierover is Koniki in het bezit van correspondentie waaruit dat te merken is.
Zo vond de allereerste meeting met de minister, ten aanzien van deze materie, plaats op 23 juli 2018. Toen was er nog geen concrete datum vastgesteld voor de verkiezing. “Ik heb duidelijk aan de minister voorgehouden dat we het intern eerst moeten bespreken met de leden van het NJP om te kijken of we de verkiezing eind juli kunnen houden. We hebben nooit eerder in zo een setting gezeten met de minister om die dag vast te stellen.” Echter mocht dit niet baten. Het ministerie nam eigendunkelijk het besluit om de verkiezing op 28 juli 2018 voortgang te laten vinden, ondanks het feit dat 4 jeugdvertegenwoordigers (Dinesh Parag, Vince Dalen, Majenka Domini en Mohamad Abdul) uitlandig waren.
Twee dagen voor die meeting met de minister, op 21 juli 2018, werd er groenlicht gegeven voor de kennismaking met de kandidaten van de jeugdambassadeurs. Ook dit liep compleet in de soep als gevolg van “onvolledige en onjuiste informatie”. Na het gesprek met de minister werd duidelijk dat er een eenrichtingsverkeer wordt toegepast. “Er werd gesproken in termen van moeten.” Deze houding is door het NJP niet op prijs gesteld. De bedoeling van het NJP is namelijk niet om de rol van een jaknikker te vervullen. De minister werd schriftelijk ingelicht waarom de voorgestelde datum niet haalbaar was. Ook hierna bleek er geen licht aan het einde van de tunnel te zijn. Uiteindelijk is de verkiezing compleet bevroren en gaat alle verwijt naar het NJP. Koniki beklemtoont dat hij open staat voor dialoog om verdere stagnatie in de vervulling van de internationale verplichtingen met betrekking tot de verkiezing van de jeugdambassadeurs te voorkomen.
KSR

error: Kopiëren mag niet!