Kosmos-topman: “Bagger de Surinamervier, want je verliest nu al geld”

1Kosmos Topman “Bagger de Surinamervier, want je verliest nu al geld”1Voor de kust van Suriname zijn er in sinds 1960 meer dan 30 putten geboord, op zoek naar olie. De meeste putten werden geboord, met Suriname als kustbasis. De meeste putten zijn echter geboord op laag water. Dat is een heel ander soort omgeving dan de huidige offshore olie-industrie. Kosmos, Chevron en Hess bijvoorbeeld zijn momenteel drukdoende een boorput voor te breiden, die 200 km van de kust ligt, in waterdieptes van boven de 1000 meters. Hiervoor gebruiken de oliemaatschappijen grote onderzoekschepen, die grote bevoorradingsschepen nodig hebben. Deze schepen zijn te groot om de Surinamerivier op en af te gaan. “De rivier moet gebaggerd worden. Indien de rivier niet ruim 2 meter wordt gebaggerd, zullen zij niet in staat zijn om een kustbasis operatie op te zetten. Er is heel wat geld te verdienen als wij dit kunnen”, stelt Tom Fauria, Vicepresident & Country Manager bij Kosmos Energy Suriname.
Kosmos benadrukt een klaar voorbeeld van de potentie, waar Suriname momenteel al veel aan verliest. Haar kustbasis is in Trinidad en Tobago. Sommige operaties worden in Suriname uitgevoerd, maar die zijn op een relatief minimum. Suriname verliest hierdoor al heel wat mogelijkheden die in de orde van US$ 5 miljoen per jaar liggen. Trinidad maakt momenteel dus gretig gebruik van de mogelijkheden die Suriname niet kan benutten. En dit is alleen maar het geval in de exploratiefase. Indien het bedrijf een commercieel olievondst doet, kunnen wij denken aan constructiewerkzaamheden, loodsen en magazijnen, schepen, logistiek etc. “Als wij geen lokale basis kunnen vestigen, wordt het een veel groter verlies voor Suriname. Een simpele oplossing voor enkelen zou zijn, wachten op een olievondst en dan baggeren.
Oké. Er is wel een risico verbonden aan deze strategie. Guyana boekt geweldige successen offshore. De olie-industrie daar breidt zich flink uit. Een aantal grote dienstverleners bouwen faciliteiten op regionale schaal. Alles dat momenteel vanuit Trinidad wordt verleend, zal in de toekomst misschien uit Georgetown worden verleend. Als Suriname wacht, zal zij kansen missen. Dit is ongelukkig, want ik heb over veel plannen gehoord om de rivier te baggeren”, aldus Fauria.
De plannen waar Fauria naar verwijst, waren niet bedoeld voor de olie-industrie, maar gericht op de totale Surinaamse economie. Er is momenteel al een significant verlies te merken vanwege het wegblijven van baggeractiviteiten. “Bagger de Surinamerivier, want je verliest nu al geld en zal in de toekomst meer verliezen. Daarnaast, als jij jou infrastructuur verder uitbreidt, doe je dit ook ten voordele van de gehele Surinaamse economie”, aldus de Kosmos-topman in Suriname.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!